Kolluk Mevzuat

Kurul kararıyla verilebilen cezalar ayrıca Kanunda belirtilmiştir. (Kısa Süreli Durdurma- Uzun Süreli Durdurma- Meslekten Çıkarma- Memurluktan Çıkarma). Bu cezalar bakan...
09.08.2021
EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1– Emniyet Teşkilatında disiplin...
09.08.2021
Cezanın ertelenmesi, TCK madde 51 e göre mahkeme tarafından mahkumiyet kararıyla belirlenen hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir....
22.07.2021
Kasta Dayanan Kusur Sorumluluğu Doğrudan kast,Olası kast. Taksire Dayanan Kusur Sorumluluğu Basit taksir,Bilinçli taksir. Doğrudan kast; bilerek ve isteyerek suçun...
22.07.2021
Yürütmenin durdurulması, idari yargıda açılacak iptal davalarında mahkemenin nihai karar vermesinden önce tedbir niteliğinde verilen bir karardır. İdari yargıdaki yürütmenin...
20.07.2021
Öncelikle bilinmesi gereken en temel kural İdare mahkemesine başvuru olay gerçekleştikten sonra 60 gün içerisinde yapılması ve en sonra görev...
20.07.2021
İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesine denir....
20.07.2021
Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, başkasına ait bir taşınmaz veya eklentisine, köy merası, yayla, sulak gibi ortak kullanıma ayrılmış yerlere...
17.10.2020
Bilindiği gibi 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur. 9501 çocukları koruma kanunu Kolluğun çocuk birimi Madde 31- (1) Çocuklarla ilgili...
04.10.2020
Yakalanıp karakolda gözaltına alınan veya kendiliğinden gelip de sonradan gözaltına alınan kişiler hakkında en kısa zamanda nezaret tutanağı düzenlenir. Kanunlarla...
10.09.2020
Öncelikle her vatandaşın hakkı olan bir haktır bu. Gözaltına alınan kişi itiraz etme hakkını her zaman kullanabilir. Gözaltı kararına karşı...
01.09.2020
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu; 5237 sayılı TCK’nın 256. maddesinde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde...
30.08.2020
SoruşturmaMadde 15- 1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır.(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya...
13.08.2020
Son zamanlarda yaşanan bazı olaylar polisin kendi yetkilerini ve vatandaşın polisin yetkilerini bilmesi gerektiği konusunu gündeme getirmiştir. Aslında bilen bilmeyen...
31.07.2020
Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personelhakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:a) En...
25.07.2020
(1) Amirin emrinin yapılmaması fiilinin neticesinde, Devlet ya da kişiler zarara uğratılmış ya dahizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olunmuşsa...
24.07.2020
Disiplin cezaları ile ilgili çok sayıda soru gelmekte, meslekte yeni olan, yolu yarılayan veya yolun sonunda olan her polisin bilmesi...
23.07.2020
657 sayılı Devlet memurları kanunun 28. Maddesinde belirtilen bir konudur. Madde şu şekildedir. Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12;...
23.07.2020
Disiplin cezaları ile ilgili çok sayıda soru gelmekte, meslekte yeni olan, yolu yarılayan veya yolun sonunda olan her polisin bilmesi...
23.07.2020
Disiplin cezaları ile ilgili çok sayıda soru gelmekte, meslekte yeni olan, yolu yarılayan veya yolun sonunda olan her polisin bilmesi...
22.07.2020
Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:а) Dört ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller;1) Amir ve memurlara görevle ilgili...
21.07.2020
Disiplin cezaları ile ilgili çok sayıda soru gelmekte, meslekte yeni olan, yolu yarılayan veya yolun sonunda olan her polisin bilmesi...
21.07.2020
Disiplin cezaları ile ilgili çok sayıda soru gelmekte, meslekte yeni olan, yolu yarılayan veya yolun sonunda olan her polisin bilmesi...
21.07.2020
Disiplin cezaları ile ilgili çok sayıda soru gelmekte, meslekte yeni olan, yolu yarılayan veya yolun sonunda olan her polisin bilmesi...
20.07.2020
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 9/6/2020      Sayısı : 2646 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi...
11.07.2020
Suçun ortadan kalkması için gerekçeler ve nedenlerinden çeşitli durumlarda bahsetmek mümkün olmaktadır. Suçu ortadan kaldıran sebepler arasında: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ya da Azaltan...
21.04.2020
(1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur: a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya...
16.04.2020
Kolluk kuvveti (Zabıta): Polis, jandarma, sahil güvenlik ve özel kolluk kuvvetlerini, Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya...
04.03.2020
İyi günler, bugün Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Reşit Olmayanla Cinsel ilişki ve Cinsel Taciz olayları üzerinde duracağız. Kısaca bahsetmek...
03.03.2020
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen...
29.02.2020

You cannot copy content of this page