Kamu davası Nedir ?

2 Mart 2021 admin 0

     CMK 175/1 de geçen bir husus kamu davası Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin topluma veya […]

TCK 227 Fuhuş Suçu Nedir?

1 Mart 2021 admin 0

Fuhuş suçu, TCK md.227’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup madde gerekçesinde suç ile korunmak istenen hukuki değerin toplumun ar ve haya duygusu olduğu […]

Hak Arama Hürriyeti Hakkında

28 Şubat 2021 admin 0

Adaletin olduğu her ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinde de Hak Arama Hürriyeti vardır. Türkiye’de Anayasa’nın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36.maddesine göre: “Herkes, meşru vasıta […]

Teşhis, Yüzleştirme nedir?

28 Şubat 2021 admin 0

Seçimlik teşhis : Bu teşhiste aralarında şüphelinin de gözaltına alındığı bir çok kişi yan yana dizilir tanıktan bu kişiler arasında failin kim olduğunu seçmesi istenir. Tekil […]

İfade alma ve sorgu nedir ? İnce Nüansları

28 Şubat 2021 admin 0

Türk Hukuku  «ifade  alma»  ve  «sorgu»  arasında  önemli  bir  fark yaratmıştır:  “İfade  alma”,  suçlanan  kişinin  kolluk  kuvvetleri  ya  da savcı önünde yaptığı açıklamalardır, bu husus CMK […]

Soruşturma Dosyasını inceleme, örnek alma

27 Şubat 2021 admin 0

Hakkında işlem yapılan her Türk vatandaşının sahip olduğu haklarından olan soruşturma dosyasının incelenmesi ile ilgili bazı maddeler aşağıda verilmiştir. Bilgi Edinme Hakkı şeffaf yönetim anlayışı […]

Özel Genel Yetkili-Yetkisiz Temsil Nedir ?

27 Şubat 2021 admin 0

Temsil, bir kişinin bir hukuki işlemi başkasının ad ve hesabına yaparak o işlemin hukuki sonuçlarının adına temsilci olarak hareket ettiği kişinin hesabına doğmasını sağlamıştır. Dolayılı […]

İletişimin Tespiti Nedir?

27 Şubat 2021 admin 0

CMK m.135/6’e göre, soruşturma aşamasında telefon konuşmasının içeriği öğrenilmeksizin kimin kiminle konuştuğuna dair iletişimin tespiti bilgilerinin alınması ve m.135/5’e göre de şüpheli veya yakalanabilmesi için […]

Kumar Oynatma Suçu

27 Şubat 2021 admin 0

TCK 228 maddede geçen Kumar oynatma suçu, diğer bir deyişle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu; kazanç elde etmek amacıyla kar ve zararın şansa […]