Tutanak Örnekleri Polis Word PDF, Nasıl tutulur?

11.04.2024

Herhangi bir olay durumunda ya da bir gelişme yaşandı zaman bunun kayıt altına alınması tutanak olarak öne çıkar. Örneğin herhangi bir yerde yaşanan kavga ya da bir takım olaylar, kazalar ve bunun gibi değişik durumlar karşısında mutlaka tutanak tutulur.

Tutanaklar, yalın ve açık bir üslupla, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır. Tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli belgelerdir. Bilgisayar ve daktiloda yazılabileceği gibi, okunaklı olmak şartıyla el yazısı ile de yazılabilir.

En merak edilen konular içerisinde tutanağı nasıl tutulduğu geliyor. Özellikle belli başlı kriterler ve koşullar doğrultusunda tutanak yazılı bir şekilde ele alınmak suretiyle tutulur.

  • Öncelikle başlık yazının ortasına ve büyük harflerle yazılır.
  • Eğer durumun amacı başlıkta belirtilmeyecek ise, o vakit, ‘Tutanaktır’ şeklinde bir tabir yazılabilir.
  • Suçun ya da olayın ne şekilde saptandığı ve öğrenildiği tutanak şeklinde belirtilmelidir.
  • Tutanak içerisinde olayın yaşandığı zaman ve yer mutlaka eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
  • Diğer yandan olay hakkında iz ve deliller tespit edilmek suretiyle, mutlaka tutanak içerisinde yer almalıdır.
  • Tutanak bir kağıdın yalnızca tek bir yüzüne yazılmalıdır. Eğer birden fazla kağıt söz konusu ise o zaman numaralandırma gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki kriterler ele alınmak suretiyle tutanak bu şekilde tutulabilir. Bu sayede ilgili olay ile beraber yazılı olarak gerekli belge elde bulunur. Tabii burada unutulmaması gereken çok önemli bir husus mevcuttur. Yukarıdaki şekilde tutanak tamamlandıktan sonra mutlaka ıslak imza gereklidir. Böylece belge çok daha gerçek bir şekilde ve yasal süreç doğrultusunda değerlendirilir.

Olay Tutanağı Nasıl Tutulur?

Aynı şekilde yukarıdaki gibi olay tutanağı da gerekli kriterler doğrultusunda tutulmalıdır. Tabii söz konusu olay olduğu vakit olayın nasıl ve ne şekilde olduğu tutanak ya da biçimi altında ele alınmalıdır. Diğer yandan olayın içerisinde olan kişiler, olaydaki iz ve deliller eksiksiz bir şekilde tutanak içerisinde yer almalıdır. Olay tutanağındaki en önemli unsurlardan biri yer ve zamandır. Bu konuda olay ne olursa olsun mutlaka gerekli zaman ve koşul ile mekanı doğru bir şekilde zapt edilmesi gerekir. Olay tutanaklarında ayrıca yazının üst orta kısmına başlık atılırken, olayın ne olduğu da eklenmelidir. Böylece taraftar tutanağı imzalaması ile beraber Mahkeme veya birçok farklı yerde yazılı olarak yasal kapsamda kullanılabilir.

Olay Tutanağı Kaç İmza Olması Gerekir?

Olay tutanakları içerisinde mutlaka en alttaki kişinin imzası olması gerekmektedir. Elbette olaya müdahale eden ya da çalışan kişi tek başına ise, o vakit olayla ilgili detaylı bilgiler üzerinden raporlama yapılmalıdır. Bu rapor yazılı bir şekilde tamamlanmalı ve ıslak imza üzerinden ilgili kişilere ulaştırılmalıdır. Bunlar içerisinde dilekçe virgül olayı raporu, durum raporu, tespit raporu ve benzeri gibi raporlar ön plana çıkar. Mutlaka tutanak nezdinde unsurlar ele alınmalıdır.

Tutanak Hangi Durumlar İçin Tutulur?

Herhangi bir olay durumunda ya da bir gelişme yaşandı zaman bunun kayıt altına alınması tutanak olarak öne çıkar. Örneğin herhangi bir yerde yaşanan kavga ya da bir takım olaylar, kazalar ve bunun gibi değişik durumlar karşısında mutlaka tutanak tutulur. Böylece olayın nasıl ve ne şekilde yaşandığı yazılı olarak kağıda dökülmüş olur. Bu belge özellikle hukuksal olarak büyük bir öneme sahiptir. Olayın şahitler tarafından atılan imza ile beraber, kanun nezdinde ilgili yerlere üzerinden ele alınır.

You cannot copy content of this page