Komiserlik – Misyon Koruma

Bilindiği üzere 2021 yılında Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul,...
21.04.2022
2022 Komiserlik Güncel Bilgiler Yeni 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat – 20 Şubat tarihleri arasında Çin Halh Cumhuriyetinde gerçekleşmiştir. Çin’in...
20.04.2022
5. Dönem Soruları için Tıklayınız. 6. Dönem için Sınava giren arkadaşlarımızın aklında kalan çıkmış soruların cevapları aşağıdaki gibidir. Bir sonraki...
08.04.2022
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar...
03.04.2022
Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu güncel mevzuata göre hazırlanır, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde...
03.04.2022
Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu vardır ve sınav sorularının dağılımı belirtilen oranlarda olacaktır: a) Polis Meslek Mevzuatı (%30) b)...
03.04.2022
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, 2022 yılını Türk dünyasında Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Toktobolot Abdumomunov Yılı ilan edildi...
02.04.2022
Sınava giren arkadaşlarımızın aklında kalan çıkmış soruların cevapları aşağıdaki gibidir. Bir sonraki sınava hazırlanırken bu konulara bakmak faydalı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı...
24.03.2022
Bu konu ile ilgili madde CMK 148’dir. 1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma,...
17.11.2021
CMK m.135/6’e göre, soruşturma aşamasında telefon konuşmasının içeriği öğrenilmeksizin kimin kiminle konuştuğuna dair iletişimin tespiti bilgilerinin alınması ve m.135/5’e göre...
17.11.2021
Bilindiği üzere 2020 yılı misyon koruma Yazılı Sınavı 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı Misyon Koruma Mülakat Sınavı Sonuçları...
16.11.2021
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut       delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması...
12.11.2021
CMK Madde 75 (Değişik: 25/5/2005 – 5353/2 md.) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde...
12.11.2021
El koyma herhangi bir suç sonucu elde edilmiş yada herhangi bir suçun ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir somut unsurların devlet...
10.11.2021
İki tür arama şekli vardır. Bunlardan birisi Adli Arama bir diğeri ise Önleme Araması’dır. Bu iki arama çeşidi arasındaki ince çizgiyi birbirine karıştırmamak...
10.11.2021
5729 sayılı kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre bu silahların taşınması yasaktır. Aynı maddenin 3.fıkrasına göre, Söz konusu...
08.11.2021
Çoğu polisin karşılaştığı bir durumdur, bi fiil hem adli bir suç olup, aynı zamanda kabahat olursa bu fiile adli islem...
08.11.2021
Kabahatler Kanununun 35. maddesi ise şöyledir: “Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından...
08.11.2021
Alacak davasının açılabilmesi için bir kimseyle borç ilişkisinin bulunması ve alacaklının borcunu tahsil edememesi gerekmektedir. Alacağın borçlu kişi ya da...
07.11.2021
Teşhis zorunlu hallerde yasada öngörülen usullere göre ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kolluk tarafından yapılır. Teşhisin nasıl yapılacağı 5681 Sayılı...
07.11.2021
Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya...
07.11.2021
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220); en az üç kişinin, suç işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olarak,...
06.11.2021
Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Bir yasağa aykırı davranıştır. Kanun suçları ceza...
06.11.2021
Devlet memuru hakkında verilen disiplin cezasının uygulanmasının bir alt disiplin cezası şeklinde olabilmesi bazı hallerin varlığına bağlıdır. Ancak, bu hallerin...
06.11.2021
1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma...
05.11.2021
Diğer bir deyişle Susma hakkı nedir, Sessiz kalma hakkı ne zaman kullanılır? Bu konu Ceza Muhakemesi Kanununda doğrudan düzenlenmiştir. Bir...
05.11.2021
Anayasamızın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun...
05.11.2021
Öncelikle şunu belirtelim ki bir çok Polisin hayalini kurduğu Misyon Koruma görevine giden polislerden memnun olmayan hiç yoktur, maddi ve...
04.11.2021
Kişilerin hayatları, vücut bütünlükleri ve malvarlıklarına yönelik tehlikeli bazı fiilleri cezalandırarak insanların huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamlarının genel güvenliğini...
04.11.2021
Bir çok polis memuru görevi gereği, vatandaşla içli dışlı olduğundan, istirahatli saatlerini Adliye koridorlarında geçirmekte, çeşitli mahkemelere girmekte ve sonucunda...
04.11.2021

You cannot copy content of this page