Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Sınav Soruları 2016

21.04.2024

Malum olduğu üzere sınavdan sonra soru kitapçığı paylaşılmıyor ve bu yüzden sorular ve cevapları ne bilemiyoruz.
Facebook grubumuzda sınava giren arkadaşların yazdıklarına göre toplanan sınav soruları aşağıdaki gibidir, örnek olması amacı ile paylaşılmıştır.

1) Hangisi daire başkanlığı değildir ?*
A) Spor güvenliği daire başkanlığı
B) Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı
C) Siber Suçlar Daire Başkanlığı
Doğru Cevap A


2- Ohalde gözaltı ? 30 gün (Yeni KHK ile 15 temmuzdan sonra 30 güne çıkarıldı.)*
a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez.
3- Nöbete gitmemenin cezası ? aylık kesimi*
4- Genel idare kuramı ?( j.j.russo)*
5- Fransa ile güney sınırımızda imzalanan belge: Ankara itilafnamesi
6- İl emniyet müdürü ? müşterek*
7- Cumhurbaşkanının yürütme görevi*
8- Sosyal devlet ? 1961*

9-Silahla Girilebilecek yer neresidir ?
A) Hastane
B) Eğitim kurumları
C) Öğrenci yurdu
D) Dernek
E) Sendika

10- Milli Egemenliğe bağlı ilk anayasa ? 1921*
11- Tbmm seçimleri kaç yılda bir yapılır ? 4*
12- Cocugun istismarında sorusu

13- 1982 Anayasası?nın temel hak ve özgürlüklerine göre aşağıdakilerden hangisi siyasi bir haktır?*
A çalışma hakkı
B basın özgürlüğü
C kamu hizmetlerine girme hakkı
D sosyal güvenlik hakkı
E ispat hakkı

14- Polis memuru poyraz eski milletvekili ismaile gözaltındayken hakaret etmiş yemek vermemiş Suçunu itiraf etmesi için baskı yapmıştır. Poyrazla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?*
A işkence suçundan yargılanır
B eziyet suçundan yargılanır
C kasten yaralama suçundan yargılanır
D kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanır
E hatırlamıyorum


15- Toplum destekli polislik (Önleyici )*
16- Birleşik krallık*
17- Fırat kalkanı*
18- Soruşturma evresi*

19- Yaşama hakkı AİHS nin kaçıncı maddesinde yer alır?
A)2
B)3
C)4
D)5
Cevap a 2. Maddesinde *

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4-6-10 ay kısa süreli durdurma cezasıdır.*

21- Bakan ile müsteşar arasında bakan yardımcısı diye bir soru vardı
22- Kendi paramla
23- Gerçek sanatçılar*
24- Anlatım bozukluğu ? ta*
25- Çilingir çağırmak*
26- Yeterli Şüphe (CMK 103 Madde kesin cevap)
27- Kamu hizmetlerine girme hakki*
28- Uluslararasi ant onaylamak*
29- Eziyet
30- Belediye başkanı ? Geçici memur*
31- Kabahatlerde kolluk kumardan elde edilen suç eşyasına el koy*
32- Vali cezayı kabahat 32 Madde verir
33- 19. Yüzyıl milli egemenlik sorusu
34- Çocuk hakkında koruyucu tedbiri*
35- İdari yaptırıma itiraz 15 gün sulh ceza*
36- Geri alma
37- Polisten kaçarken barikat kuran polise çarpan hakkında
Olası kasıt
38- Meclis soruşturması*
39- Petition of right soru
40- USAK Alpullu
41- Soruşturma iddanamenin kabuline kadar (şüpheli)*
42- Bulundurma ruhsatı ? 5-10 yıl *
43- Parmak izi vatandasliktan cikarilanlarin alinmaz*
44-
45- Gerçek sanatçılar*
46- Adli kontrol ? çocukta olmaz*
47- Keşif
48- Virginia haklar bildirgesi
49- Medeni kanun çıkarılması
50- Gece babası yerine annesini öldürüyor
51- İlin en büyük mülki amiri
52- AİHM de içtihat haline gelmiş konularda karar verme yetkisi 3 hakimden oluşan komite (belgelendi)*
53- Er ve erbaşlar oy kullanamaz*
54- İdari vesayet yerindelik denetimi yapamaz*
55- AİHM işkence *
56- Kamu meslek kuruluşları (zorunlu üyelik)*
57- Yemin verdirmeye kimler yetkili (Savcı ve Hakim)*
58- Ülkenin umumi emniyetine teallük eden işlere bakan polis
cevap / siyasi polis
59- İç denetim*
60- Hangisi amirler için rütbe terfi işlemlerinde etkisi olmaz
61- Hangisi polise yetki tanıyan hakları kullanırken yapacağı hak ihlali değil
62- Disiplin kuruluna itiraz süresi (7 gün)*
63- Polisin men yetkisi
64- Norm sorusu Danıştay/ Tüzük*
65- Duyunu umumiye*
66- Yakalama dan önce hangisi yapılmaz/ ifade alma

67- zincirleme suç
Cinsel istismar ve eziyet
68- meslekten çıkarma cezası yoktur cevap
69- Cevap Laiklik
70- cehalet ?*
71- Kabahatler kanunu kapsamında kesilen cezaya .15 .gün içerisnde…sulh ceza…. mahkemesine itiraz edilebilir*
72- jea bobin ?
73-Hangisi amirler için rütbe terfi işlemlerinde etkisi olmaz*
Cevap.istirahat ve hastalık izni

74- Hangisi polise yetki tanıyan hakları kullanırken yapacağı hak ihlali değil.
Cevap. Polisin görevini yerine getirirken ev araması yapması konut dokunulmazlığı olması gerekirken ev araması-konut hakkı demişti konut hakkı değil konut dokunulmazlığı olacaktı o yüzden ev araması- konut hakkı olan şık cevap şıkkı
75- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde dâvâ açmak için şart olan 6 aylık sürenin hesaplanmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gönderdiğiniz başvuru formunun AİHM e ulaştığı târihi esâs alır.*
İç hukuk yollarının tüketilmesi şarttır ancak bazı durumlarda AİHM iç hukuk yollarını tüketmeden başvuruları kabul edebilmektedir
76- cevap 3 yargıçlı komite olan soru
77- cevap /Meclis soruşturması

78- memeurun kendini savunma hakkı vardı soruda 3 demiş cevap bu olmalıydı
79-
80- Bakanlıkların kamu tüzel kişiliği yoktur- devlet tüzel kişiliği var
81- Aile şiddet kolluk amiri acil durumlarda evden uzaklaştırma verebilir
kadına şiddetle ilgili soru/ cevap – kolluğun şahsı konuttan iş yerinden uzak tutmak
82- Polisi ilgilendiren kanunlar kronolojik sırası?
Cevap etk ile başlayıp cmk (2005) ile biten olmalıydı
83- Cevap Türkiye İş Kurumu*
84- OHAL ile ilgili soru vardı
Hangileri doğrudur ?*
l – Başbakanın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ile ilan edilir. (Anayasanın 120.Md göre bu şık doğru)
ll – MGK kararları bağlayıcıdır.
lll – Belli Bölgelerde beya ülkenin tamamında uygulanır.
IV – Hatırlayamadım bu şıkkı
Cevap I ile III
85- Anayasa Mah üyeleri kaç yıl görev yapar
Cevap 12
86- Temel amaç millet vatan sevme
87- Sanat sorusu*
88- Bakanlarin gorevi degildir
89- Zincirleme suçu
90- Yazarın kendi yorumu*
91- İşçi ölümleri

92- Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarina zorunlu uyelik varmi yokmu
93- Avrupa insan haklari sozlesmesine gore adil yargilanma
94-
95- Men etme yetkisi
96- Görevi yerine getirme*
97- Çağdaş bir ulus olma
98-
99- Parlamenter sistem özelliği*
100- Filozoflardan egemenlik sorusu

You cannot copy content of this page