Misyon Koruma nedir, ne iş yapar? Misyon koruma eş durumu?

08.10.2023

EGM Polis Misyon Koruma nedir, ne iş yapar? Misyon koruma eş durumu? Polis Misyon Koruma Sınavı 2023? Misyon Koruma Sınavı Şartları 2023

Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için Misyon Koruma nedir, ne iş yapar? Misyon koruma eş durumu? sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Misyon Koruma Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendi bünyesinde ki polis memurları ve polis amirleri için sınav düzenleyerek yurt dışında bulunan Türk Büyük Elçiliklerine, Başkonsoloslukları’na veya Daimi Temsilcilikleri’ne kendi personelini geçici olarak görevlendirdiği sınava verilen isimdir.
Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 04 Mart 2020 tarihinde değişiklik yapıldı. Son değişiklerde eklenmiştir.

Misyon koruma eş durumu?

Eşiniz ve çocuğunuz da sizinle gelebilir. Memur ise ücretsiz izine ayrılabilir.

Misyon koruma, bir ülkenin veya uluslararası bir örgütün belirli bir bölgede veya görevde bulunan personelinin güvenliğini sağlamak için yürütülen bir tür güvenlik hizmetidir. Misyon koruma görevleri, genellikle barışı koruma, seçim gözlemleme, insan hakları izleme ve insani yardım gibi çeşitli uluslararası misyonlarda gerçekleştirilir. Bu görevler aşağıdaki gibi olabilir:

1.Güvenliği sağlama: Misyon koruma görevlileri, misyonun bulunduğu bölgedeki güvenliği sağlar. Bölgedeki herhangi bir tehdit veya tehlike durumunda, görevliler müdahale eder ve personelin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırlar.

2.Gözlemleme: Misyon koruma görevlileri, belirli bir bölgede veya görevdeki faaliyetleri izlerler. Seçim gözlemleme misyonlarında, görevliler, seçim sürecini izler ve herhangi bir usulsüzlük veya hile tespit ederler.

3.İnsan hakları izleme: Misyon koruma görevlileri, insan haklarının korunması konusunda gözlem ve raporlama yaparlar. Görevliler, bölgedeki insan hakları ihlallerini tespit eder ve gerekli önlemlerin alınması için yetkili makamlara bildirirler.

4.İnsani yardım: Misyon koruma görevlileri, insani yardım faaliyetlerini desteklerler. Bu faaliyetler, yaralı veya hastalıklı kişilere tıbbi yardım sağlamayı, açlık ve susuzlukla mücadele etmeyi, barınma ihtiyaçlarını karşılamayı ve benzeri hizmetleri içerir.

5.Yönetim ve koordinasyon: Misyon koruma görevlileri, misyonun yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur. Bu görevler, personel takibi, lojistik desteği sağlamak, misyon raporları hazırlamak ve benzeri yönetim işleri içerebilir.

Misyon Koruma Şartları Neler?

 1. Adayların Emniyet hizmetleri sınıfında en az 5 yıl görev yapmış olmak.
 2. Adayların Muvafakat verilmiş olmak. Adayın emniyet teşkilatındaki mevcut biriminin en üst dereceli amirinin, yani müdürün, amirinin veya şefinin, başvuruda bulunacak adayın misyon koruma görevine atanmasına onay vermesi gerekir. Bu onay, adayın atamasının yapılabilmesi için gerekli bir şarttır.
 3. Adayların 18 yaşından büyük olmak ve sınavın yapıldığı yılın bir ocak tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak.
 4. Adayların Kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak (taksirli suçlar hariç).
 5. Adayların Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veya aylıktan kesme cezası almamış olmak.
 6. Adayların son iki performans değerlendirme dönemi için almış olduğu puanı belirtir. Performans değerlendirmesi, çalışanın işi yapma becerileri, sorumluluklarına olan bağlılığı ve diğer faktörlere dayalı olarak değerlendirilir. “İyi” veya “çok iyi” performans değerlendirme puanı almış olmak.
 7. Adayların Yurt dışında altı aydan fazla bulunmuş personel için, yurt dışında kaldıkları süre kadar Emniyet Teşkilatı’nda fiilen görev yapmış olmak.
 8. Adayların Aylıksız izinli olmamak.
 9. Adayların daha önce atandığı misyon koruma görevine, sağlık sebepleri haricinde herhangi bir nedenle göreve gitmemiş olması veya atanmış olduğu görevi tamamlamadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş olmaması gerekmektedir. Ayrıca çağrılarak merkeze dönmüş olsa bile, daha sonra misyon koruma görevine geri dönmüş olması gerekmektedir.10- Adayların Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak.
 10. Adayların misyon koruma görevi için ayrılacakları ülkeye tamamen hazır ve odaklanmış olmalarını sağlamayı amacıyla yurt dışı görevinde bulunma ve yurt dışı eğitimi almış olma.
 11. Adayların başvuru yapacak adayların Başvuru tarihinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru en azından belirli bir rütbeye sahip olmaları. Ayrıca, sınava başvuru yapacak kişilerin görevde olmaları da gerekmektedir.
 12. Adayların Beden kitle indeksi (kişinin boy ve kilosu arasındaki ilişkiyi gösteren bir ölçütü) en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olması gerekmektedir. Bu gereklilik için adaylar, resmi bir sağlık kuruluşundan beden kitle indeksinin ölçülmesi ve 18-28 aralığında olduğunu belirten bir belge temin etmelidirler.
 13. Adayların Komiser Yardımcılığı Kursu’nda eğitim görmüyor olmak.
 14. Adayların Bu Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak.
 15. Adayların PBS (Polis Bilgi Sistemi) kayıtları, polislerin mesleki faaliyetleri hakkında kaydedilen verileri içeren bir sistemde son dört dönem (yaklaşık 2 yıllık süre) boyunca yapılan performans atışlarına ilişkin ayrı ayrı en az 80 puan almış olmaları

Misyon Koruma Sınav Konuları

Misyon Koruma Sınavı genellikle, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır ve sınav konuları her yıl değişebilmektedir.

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılır Eğer Genel Müdürlük tarafından başka bir karar alınmamışsa, Ankara’da gerçekleştirilir. Yazılı sınavın sonuçları Pol-Net adresinde ilan edilir ve herhangi bir tebligat yapılmaz. Sınava ait evraklar ve belgeler yeni sınava kadar Başkanlıkta saklanır. Sınav, başka bir kamu kurumunda yapılırsa o kurumla birlikte saklanacak belgeler belirlenir. Misyon Koruma Sınavı soru dağılımı şu bölümlerden oluşmaktadır: İnsan Hakları (%10), Anayasa ve İdare Hukuku (%10), Polisi ilgilendiren mevzuat (%20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Protokol Bilgisi (%5), Silah Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%20), Yabancı Dil (Almanca/Fransızca/İngilizce (%15) Dışişleri Bakanlığı, amir ve memur pozisyonları için ayrı ayrı belirlediği personel sayısının üç katı kadar adayın mülakata çağrılacağı bir sınav yapar. Bu sınavda, genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, çağrılacak adaylar belirlenir. Yani sınava giren tüm adaylar arasında en yüksek puanı alan adaydan başlanarak belirlenen sayıda aday mülakat sınavına çağrılır. Eğer yazılı sınavda birden fazla adayın aldığı puan eşitse, öncelik verilecek adayı belirlemek için şu sırayla kriterler uygulanır:

a. İnsan hakları sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
b. Anayasa ve İdare Hukuku sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
c. Polisi ilgilendiren mevzuat sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
d. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
e. Protokol Bilgisi sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
f. Silah Bilgisi sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
g. Güncel ve Kültürel konulardaki sorulardaki puanı daha yüksek olan aday
h. Yabancı Dil sorularındaki puanı daha yüksek olan aday
i. Amirler arasında kıdem sıralamasına göre daha üstte olan aday
j. Memurlar arasında sicil numarası daha küçük olan aday

You cannot copy content of this page