Komiserlik sınavı konuları 2023? Soru dağılımı? Polis Meslek Mevzuatı Konuları nelerdir?

19.06.2023

Komiserlik sınavı konuları 2023? Soru dağılımı? Polis Meslek Mevzuatı Konuları nelerdir?

Polis Meslek İçi Sınavlarına Hazırlanan Değerli Adaylar, Başta komiser yardımcılığı sınavları olmak üzere, rütbe terfii, misyon koruma, başpolislik ve branş sınavlarına hazırlanan Emniyet Teşkilatının siz değerli mensupları için hazırladığımız yepyeni bir çalışmayı istifadenize sunmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu güncel mevzuata göre hazırlanır, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır.

Egemenliğin Yapısı Bakımından Devlet Şekilleri:… 7 A Tek Yapılı Devlet:… 7 A Mürekkep Devlet:… 8 A.5- Hükümet Sistemleri:…8 A.5.1- Kuvvetler Ayrılığı:… 9 A.5.2- Kuvvetler Birliği: A.6- Devlet İktidarları: A.6.1- Kurucu İktidar: A Asli Kurucu İktidar: A Tali Kurucu İktidar: A.6.2- Kurulmuş İktidar: A.7- Demokrasi Kavramı ve Çeşitleri: A.7.1- Doğrudan Demokrasi: A.7.2- Yarı Doğrudan Demokrasi: A.7.3- Temsili Demokrasi: B. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ ANAYASA HAREKETLERİ B.1- Genel Açıklama: B.1.1- Sened-i İttifak: B.1.2- Tanzimat Fermanı: B.1.3- Islahat Fermanı: B.1.4- Kanun-u Esasi: C. MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASA HAREKETLERİ C.1- Genel Açıklama: C Anayasası: C Anayasası: C Anayasası: C Anayasası: C.2- Yapım Süreçlerine Göre, 1961 Anayasası ile 1982 Anayasasının Benzerlik ve Farklılıkları: C.2.1- Benzerlikler:…19 C.2.2- Farklılıklar: D ANAYASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR D.1- Devletin Temel Nitelikleri: D.1.1- Cumhuriyetçilik İlkesi: VI

Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:

a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)
b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)
c) Ceza Hukuku (%10)
d) Anayasa Hukuku (%10)
e) İdare Hukuku (%10)
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)
g) İnsan Hakları (%10)
h) Genel Kültür (%10)

Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika olacaktır.
Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.
Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak.

You cannot copy content of this page