Komiserlik – Misyon Koruma

Bir çok polis memuru görevi gereği, vatandaşla içli dışlı olduğundan, istirahatli saatlerini Adliye koridorlarında geçirmekte, çeşitli mahkemelere girmekte ve sonucunda...
04.11.2021
Her polisin bilmesi gerekn Arama, güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra, aranacak kişiye haklarının bildirilmesi ile başlar. Durumun gerektirdiği şekilde zor kullanılabilir...
04.11.2021
Topluma zarar verdiği yada tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eyleme suç denir. Dolayısıyla bir eylemin suçu...
04.11.2021
YAKALAMA ve İFADE ALMA: CMK md.90:Herkes yakalama yapabilir ve kolluk yakalayabilir.Ancak kolluk yakalama emrine göre ek yetkisi vardır. Yakalanana kişiye...
26.10.2021
Adli kontrol kararı, tutuklama sebeplerinin varlığına rağmen şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak tutuklama kararı yerine uygulanan bir ceza muhakemesi...
26.10.2021
Bu bir kimsenin üstünün veya eşyasının kamu görevlisi tarafından hukuka aykırı bir şekilde aranmasıyla vücut bulur. Haksız arama suçu, TCK’da...
26.10.2021
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 134 (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve...
26.10.2021
Türk Ceza Kanunu bakımından soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar aşağıda sayılmıştır bknz.İlgili suç tipleri bakımından salt aşağıdaki liste ile...
26.10.2021
Kamu davası şikayete bağlı olmayan suçlara ilişkin ceza yargılamasını ifade etmektedir. Suç tipinde şikayet bulunması şartı yer almadığından kolluk güçleri...
26.10.2021
Cumhuriyet savcısının muhafaza altına alma talimatı üzerine şahıs eşyayı rızası ile veriyorsa, bunun adı muhafaza altına almadır. Eğer şahıs eşyayı rızası ile vermiyorsa, eşya...
26.10.2021
1- Çerçeve (Gövde) : Tabancanın hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölümdür.Çerçeve üzerinde bulunan parçalar; tetik manivelası, tetik, tetik korkuluğu,...
25.10.2021
Görme sırasında insan beyni bir tek gözden gelen uyarıları ilk olarak değerlendirir, diğer göz ise yardımcı durumunda ve diğer gözden...
25.10.2021
1 Tabanca elinizde hazır pozisyonda beklerken verilen komut ile bir atış gerçekleştirilir. Amaç doğal nişan hattının kas hafızasına yerleştirilmesidir. Mühimmat...
25.10.2021
1-)Polisin Silah Kullanma YetkisiPolisin Silah Kullanmadaki Genel şartlar; Polis önce müdahalede her imkanını kullanacak imkanlar yetersiz kaldığında ikinci aşama olarak...
25.10.2021
Adlî kolluk, bağlı bulunduğu kolluk teşkilatının bir parçası olup, öncelikli görevi, karşılaştığı suçun işlenmesini önlemektir. Cumhuriyet Başsavcılığı,adlî görevlere ilişkin emir ve...
25.10.2021
Madde 15 – (Değişik madde: 12/06/1979 – 2249/10 md.)Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya...
25.10.2021
Özel hayat kavramı; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetidir. Hatta herkesin...
25.10.2021
Paldır küldür olay yerine daldık ve kovanları gördük hemen güvenliği sağladık uzman personel olay yericiler geldi, şeritler çekildi deliller belirlendi...
25.10.2021
Sınava giren arkadaşlarımızın aklında kalan çıkmış soruların cevapları aşağıdaki gibidir. Bir sonraki sınava hazırlanırken bu konulara bakmak faydalı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı...
20.10.2021
Polis; 3201 sayılı yasadan silah taşıma yetkisini, 2559 sayılı yasadan da silah kullanma yetkisini alır. SİLAH KULLANMANIN HUKUKİ ŞARTLARI Polis,...
19.10.2021
Protokol kuralları resmi görgü kurallarıdır. Kamusal ve sosyal hayatta protokol kuralları, başta yöneticilerin ve tüm çalışanların uymak ve uygulamak zorunda...
18.10.2021
KOMİSERLİK VE MİSYON KORUMA SINAVINA HAZIRLIK AÖF İnsan Hakları Çıkmış Tüm Sorular   1.Doğal hukukla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?=Doğal hukuk,uygulamadaki...
16.10.2021
“Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmak- sızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti” olarak tanımla- nan...
10.10.2021
1. 1215 yılında imzalanan Magna Carta Libertatum ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı...
10.10.2021
SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. Sınavda Çıkması Muhtemel sorulardan...
10.10.2021
SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. Sınavda Çıkması Muhtemel sorulardan...
10.10.2021
SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. Sınavda Çıkması Muhtemel sorulardan...
10.10.2021
SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. Sınavda Çıkması Muhtemel sorulardan...
10.10.2021
SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. SORUNUN DETAYLARI İÇİN BU YAZIYA BAKINIZ. DETAYLAR BURADADIR. Sınavda Çıkması Muhtemel sorulardan...
10.10.2021
Sınavda Çıkması Muhtemel sorulardan bir tanesi burada mevcuttur, geçmiş sınav sorularına bakarak muhakkak çıkar diye değerlendirdiğimiz bu kısa bilgilerden mutlaka...
09.10.2021
You cannot copy content of this page