Tek Suçta Adli veya İdari İşlem Uygulanması

08.11.2021

Çoğu polisin karşılaştığı bir durumdur, bi fiil hem adli bir suç olup, aynı zamanda kabahat olursa bu fiile adli islem yapılıp, aynı zamanda para cezası uygulanır mi?

Bu sorunun cevabı kabahatler kanunu madde 15 te verilmiştir, adli islem uygulanmış ise idari işlem yapılmaz.

MADDE 15.- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.

You cannot copy content of this page