Maddi Manevi Tazminat Davası Nedir ?

04.11.2021

Bir çok polis memuru görevi gereği, vatandaşla içli dışlı olduğundan, istirahatli saatlerini Adliye koridorlarında geçirmekte, çeşitli mahkemelere girmekte ve sonucunda masumluğunu belgelemekte, boş yere yıpranıp zaman kaybetmekte, işte tamda bu noktada devreye giren;

Maddi tazminat davası manevi tazminat davası

Hukuki olarak tazminat sözcüğü, isteyerek ya da istemeyerek başkasına yönelik olarak yapılan eylemlerin, maddi veya manevi zararlar doğurması halinde bu zararların karşılanması olarak açıklanabilir. Haksız bir eylem ile karşı karşıya kalan kişiler, eğer zarara da uğramış iseler bu zararlarını gidermek amacıyla tazminat davası açabilirler. Bu noktada ne tür bir tazminat davası açılacağı tespit edilmelidir. Kişilik hakları saldırıya uğramış bir kişinin yaşadığı üzüntü ve yıpranma sonucu manevi tazminat davası; kişinin maddi bir kayıp yaşaması durumunda ise maddi tazminat davası açılabilir. Tazminat davaları yansıma yolu ile de açılabilir. Yani bu davanın açılabilmesi için kişinin doğrudan doğruya zarara uğramasına gerek yoktur. Örneğin yakın akrabası iş kazasında ölen bir kişide maddi manevi tazminat davası açabilir.

Dava nerede açılır?Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 6. maddesine göre maddi ve manevi tazminat davası, davalının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Eğer tazminat davasında davalı sayısı birden çok ise bu durumda tazminat davası, herhangi bir davalının yerleşim yerinde açılır.
Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?
Manevi tazminat miktarını belirleyen herhangi bir hüküm yoktur. Somut olayın özelliklerine göre manevi tazminat miktarını belirleyen bazı metotlar şunlardır:
Ortaya çıkan manevi zararın büyüklüğüTarafların mali durumlarıTarafların kusur oranlarıSomut durumun özellikleriEylemin gerçekleştiği dönemdeki paranın satın alma gücü Manevi tazminat alacak kişi, alacağı tazminat ile zenginleşmemeli, davalı ise vereceği tazminat miktarı ile fakirleşmemeli. Aradaki bu denge iyi korunmalı.
Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?Maddi tazminat miktarının hesaplanması manevi tazminatın hesaplanmasına göre daha somuttur. Tazminat miktarı hesaplanırken belirli metotlardan yararlanılır.Maddi tazminat hesaplanırken aşağıdaki ölçütlerden yararlanılır:
Tarafların kusur oranlarıVarsa maluliyet oranlarıUğranılan maddi hasarKişilerin 65 yaşına kadar aktif, 65 ile 72 yaş arasında da pasif çalışma hayatları olduğu kabul edilir. Bu durum destekten yoksun kalma tazminatlarında göz önünde bulundurulur. Örneğin bir kişinin ölümü halinde onun baktığı kişiler bu davayı açarlarsa yukarıdaki yaş sınırlarına göre tazminat hesaplaması yapılır.

You cannot copy content of this page