Suç Nedir?

04.11.2021

Topluma zarar verdiği yada tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eyleme suç denir. Dolayısıyla bir eylemin suçu oluşturması için kanunla düzenlenmiş olması gerekir. Suçun nedeni bir veya birden çok olabilir.Bunları genel olarak suçlunun kişiliğini yapan unsurlar, içinde bulunduğu fiziki ve sosyal şartlar, genel kültür v.s. gibi düşünülebilir.


Suçlunun kişiliği konusu suç nedeni olarak “Biyolojik Faktörler”, “Fizyolojik Faktörler” ve “Psikolojik Faktörler” olarak düşünülebilir.


Suçun unsurları

Bir fiilin suç olarak tanımlanıp cezalandırılabilmesi için bir takım unsurlara sahip olması, bünyesinde bu unsurları bulundurması gerekir. Belirtilen unsurların tümü işlenen fiilde birlikte aranmalıdır.Eğer işlenen fiilde bu unsurlardan herhangi biri bulunmuyorsa eylem suç olarak tanımlanamayacaktır.Genel kabule göre suç sayılan eylemlerde bulunması gereken unsurlar şunlardır; Kanunilik unsuru (tipe uygunluk), maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsurdur. İnceleme konumuz bakımından ele alınan hukuka aykırılık unsuru, eylemin ceza kuralları dahil hukuk siteminin kabul ettiği tüm kurallara aykırı hareket etmeyi kapsar. Eylemde ceza kurallarının amacına aykırılığı ve hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıran nedenlere hukuka uygunluk nedenleri denmektedir.Kanunun ceza tehdidiyle yasaklamış olduğu fiillerdir.

Suç’un yada suçların nedenleri 1. Zeka ve Suç2. Aile ve Suç3. Öğrenim ve Suç4. Ekonomik Durum ve Suç5. Kitle Haberleşmesi ve Suç6. Genel Kültür ve Suç7. Yaş ve Suç8. Fiziki Bozukluk ve Suç9. Irk ve Suç10. Cinsiyet ve Suç

You cannot copy content of this page