Kurusıkı Tabanca Bulundurma veya Ateş açmanın Yaptırımı

08.11.2021

5729 sayılı kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre bu silahların taşınması yasaktır. Aynı maddenin 3.fıkrasına göre, Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler.

Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. Bu yasağın yaptırımı ise aynı kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara idarî para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Yine aynı kanunun m.4/4 hükmüne göre, Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.

Dolayısıyla bu cezanın uygulanıp uygulanmayacağı hususunda mülki amirle irtibata geçilmelidir.
Burada ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince “gürültü” kabahatini de düşünmek gerekir. Bu hususta mülki amirle görüşülmeli ve alınacak talimata göre hareket edilmelidir.

Kurusıkı(ses-gaz) tabancası ile ateş edilmesi durumları çok sık karşılaşılan durumlardandır, olay sırasında havaya ateş eden şahıs su aleti silah ile birlikte yakalandıktan sonra Öncelikle bu silahlar üzerinde sahipleri tarafından oynama yapılarak 6136 sayılı yasa kapsamına girecek duruma getirilmeleri ihtimali bulunduğundan bu silahlar muhafaza altına aldırılmalı, sahibi tarafından rıza ile verilmiyorsa el koyma işlemi yaptırılmalıdır.

Cumhuriyet savcısına silahta oynama olup olmadığı hususunda bilgi verilmelidir. Muhafaza altına alınmaması talimatı verilmesi halinde, mutlaka bu işin ehli olan personel tarafından rapor düzenlenmeli, tereddüt halinde silahın değişik açılardan fotoğrafı çekilerek dosya arasına alınmalıdır.

Yukarıda belirtildiği üzere bu durumlarda da olay yerinin konumu ve özellikle meskun bir mahal olup olmadığı tespit edilmelidir(alış veriş merkezi, park, cadde, sokak, yerleşim yeri, pazar yeri, stadyum çevresi vs.) Olayın meskun mahal olup olmaması hususu çok önemlidir. Çünkü ancak meskun bir mahalde işlenen bu tür eylemler kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı bakımından tehlikeli olabilir, veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda olabilir.

You cannot copy content of this page