Suç ve Suçun şahsilik ilkesi nedir?

06.11.2021

Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Bir yasağa aykırı davranıştır. Kanun suçları ceza tehdidi ile yasaklar. Toplumsal düzeni bozucu bir davranıştır.

Bu kavram çoğumuzun duyduğu, hakkında fikir sahibi olduğu bir kavramdır. Sosyal yaşamda çoğu zaman başkasının işlediği suçlardan bizlerde etkilenir nasibimizi alırız, fakat hukukta bu durum böyle olmaz.

Ceza Usul Kanunundaki şahsilik ilkesi kişinin işlediği suçtan dolayı tabi olduğu ülke kanunlarına göre yargılanmasını ifade eder. Bizim ele alacağımız suç ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi ise temel hak ve hürriyetlerden birisi olan Kanunilik ilkesinin türevidir. Yani bir kişinin işlemediği bir suçtan sorumlu tutulamamasını ifade eder.

Daha doğru bir yaklaşımla başkasının işlemiş olduğu bir suçtan sorumlu olmamayı ifade eder. Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrasına göre Ceza sorumluluğu şahsidir. Yine aynı şekilde Türk Ceza Kanununun ”Ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlıklı 20/1. maddesine göre: ”Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” şeklindedir.

Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Bir yasağa aykırı davranıştır. Kanun suçları ceza tehdidi ile yasaklar. Toplumsal düzeni bozucu bir davranıştır.

You cannot copy content of this page