Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu nedir ?

04.11.2021

Kişilerin hayatları, vücut bütünlükleri ve malvarlıklarına yönelik tehlikeli bazı fiilleri cezalandırarak insanların huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamlarının genel güvenliğini temin etmeye çalışan tehlike suçudur.

Örneğin, meskun mahalde silahla havaya ateş edilmesi, toplumun genel güvenliğini tehlikeye atan bir davranış olarak bu suç tipini gösterir.
Genel güvenliği tehlikeye düşürme suçu, 5237 sayılı TCK’nın “Topluma Karşı Suçlar” kısmında, “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde TCK m.170’de yer almaktadır.Maddenin kanunda düzenlendiği yer dikkate alındığında, suç ile toplumun bazı genel nitelikteki tehlikeli davranışlardan korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Bu Suçun Cezası (TCK 170)Somut tehlike suçu niteliğinde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçunun cezası (TCK m.170/1):
Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;
a) Yangın çıkaran,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,
kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Soyut tehlike suçu niteliğinde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçunun cezası (TCK m.170/2):
Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

You cannot copy content of this page