Asayiş suç tasnifleri pdf

11.04.2024

Asayiş Suç Tasnifleri, Asayiş Suç Tasnifleri pdf, Takibi gereken olaylar suç Tasnifleri, Jandarma Suç Tasnifleri, Takibi gereken Tasnif dışı olaylar

Suçların tasnifi, bir taraftan çok çeşitlilik arz eden suç tiplerini gruplar ve alt gruplar hâlinde toplayarak suçu tanımada kategorik bir sistem sunması, diğer taraftan suçlarla ilgili cezaî hükümlerin sistemli bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olması bakımından ceza hukukunda ayrı bir önem arz etmektedir.

Suçu işleyen kişiye suçlu veya fail denir. Hukukî anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından işlendiğinin hukukî süreçler sonucunda ispatlanması gerekir. Suçlu olabileceği düşünülen kişi “şüpheli”, bir suçlama ile mahkemeye sevk edilen kişi “sanık” sıfatını taşır.

İnsanlığa karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesinde “kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tâbi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevketme fiillerinin; siyasal, felsefî.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar arasında yer alan, silahlı örgüt üyeliği suçunun cezası, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç kanunun 314/1 maddesinde, silahlı örgüt kuran, yöneten kişiler adına düzenlenmiştir.

Adliyeye karşı suçlar içinde yer alan iftira, yalan tanıklık, genital muayene, adil yargılanmayı etkileme ve suçu bildirmeme suçları çok sık işlenen ve uygulaması sorunlu suç tipleridir.

Topluma karşı suç tipleri; Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, İşaret ve engel koymama, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi, Gürültüye neden olma, İmar kirliliğine neden olma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Usulsüz ölü gömülmesi, Parada sahtecilik gibi suçlar.

Asayiş Suçu; Toplumsal olaylar, terör ve ideolojik nedenlerle işlenmiş suçlar, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları dahil trafik suçları ile kaçakçılık ve organize suçlar dışında kalan, teşekkül halinde işlenenler de dahil olmak üzere kişiler ve/veya mal varlığına karşı işlenen suçları ifade eder.

 • Hırsızlık
 • Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık
 • Cinsel Suçlar
 • Gasp
 • Suç Gelirleri
 • Cinayet

Türk Ceza Kanununa göre suç tasnifleri

(NOT: 01.03.1926 tarihinde kabul edilip, 03.03.1926 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 765 sayılı kanunun yerine; 26.09.2004 tarihinde kabul edilip, 12.10.2004 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 5237 sayılı kanun yürürlüğe girdiği için aşağıdaki Türk Ceza Kanuna göre yapılan tasnifler güncelliğini kaybetmişlerdir.)

 1. Vatana ihanet suçları
  1. Devletin şahsiyetine karşı suçlar
  1. Devletin güçlerine karşı suçlar
  1. Devletin ülkesi ve egemenliğine karşı suçlar
 2. Hürriyete karşı suçlar
  1. Siyasi haklara karşı suçlar
  1. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçları
 3. Tehdit
 4. Cebir
  1. Konut dokunulmazlığına karşı suçlar
 5. Devlet yönetimine karşı suçlar
  1. Zimmet ve ihtilas
  1. İrtikap
  1. Rüşvet
 6. Adliyeye karşı işlenen suçlar
  1. Kanunen yerine getirilmesi gereken bir hizmetten kaçınmak
  1. Suç uydurma
  1. İftira
  1. Yalan yere yemin etme
  1. Kendiliğinden hak alma
 7. Kamu düzenine karşı suçlar
  1. Suç işlemeye tahrik
 8. Suç işlemeye doğrudan tahrik
 9. Suç işlemeye dolaylı tahrik
  1. Suç işlemek için örgüt kurma
 10. Kamu güvenine karşı suçlar
  1. Umumi sahtecilik
 11. Resmi evrakta sahtecilik

ia. Evrakın aslında sahtekarlık

ib. Evrakın suretinde sahtekarlık

ic. Resmi işlemlerin belgelenmesinde sahtekarlık

id. Fikri sahtecilik

ie. Fertlerin resmi evrakta fikri sahteciliği

 1. Özel evrakta sahtecilik
  1. Sahtecilik ile ilgili suçlar
 2. Sahte evrak kullanma
 3. Evrakı yok etme
 4. Kamu esenliğine karşı suçlar
  1. Uyuşturucu maddeler
 5. Uyuşturucu madde elde etme suçları

ia. İmâl, ithal ve ihraç suçları

ib. Satma, alma, bulundurma suçları

 1. Uyuşturucu madde kullanma suçları
 2. Genel ahlâka ve aile düzenine karşı işlenen suçlar
  1. Irza geçmek, ırza tasaddi
 3. Irza geçme
 4. Namusa tasaddi
 5. Küçüklerle cinsel ilişki
 6. Evlenme vaadi ile kızlık bozma
 7. Hayasızca hareketler
 8. Müstehcenlik
  1. Kaçırmak, alıkoymak
 9. Reşit olanın kaçırılması, alıkoyulması
 10. Reşit olmayanın kaçırılması, alıkoyulması
 11. Kişiye karşı suçlar
  1. Kasıtlı adam öldürme
 12. Meşru öldürmeler
 13. Rızalı öldürmeler
  1. Kastı aşan adam öldürme
  1. İntihara katılmak
  1. Taksirli adam öldürme
  1. Müessir fiil
 14. Genel müessir fiil
 15. Kasıtlı müessir fiil
 16. Taksirli müessir fiil
  1. Hakaret-sövme
  1. Özel tahrik
  1. Karşılıklı tahrik
  1. Kişiye karşı şiddet kullanılması
 17. Mala karşı suçlar
  1. Başkasının malına zarar verme
  1. Dolandırıcılık
  1. Emniyeti suistimal
  1. Hırsızlık
 18. Basit hırsızlık
 19. Mekan, zamandan gelen şiddet nedenleri
 20. Kişiye bağlı şiddet nedenleri
  1. Yağma
 21. Menkul yağması
 22. Senet gaspı
 23. Adam kaldırmak

Bir başka şekilde suç tasnifi yapacak olursak, şu şekilde yapabiliriz[10]:

 1. Şiddet Suçları:
  1. Adam öldürme
  1. Yağma
  1. Müessir fiil
 2. Cinsel Suçlar:
 3. Çocuk ve gençlerin cinsel suistimali
 4. Irza geçme
 5. Teşhircilik (Exhibitionismus)
 6. Ensest
 7. Fuhuş
 8. Mal Aleyhine İşlenen Suçlar:
 9. Hırsızlık
 10. Mala zarar verme
 11. Dolandırıcılık
 12. Trafik Suçları:
 13. Ekonomik Suçlar:
 14. Kaçakçılık
 15. Gümrük kaçakçılığı
 16. Organ ve doku kaçakçılığı
 17. Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı
 18. İnsan kaçakçılığı
 19. Sahtecilik
 20. Kalpazanlık
 21. Evrakta sahtekarlık
 22. Sahte fatura
 23. Fikir ve sanat eserleri, patent hakları ve marka taklitçiliği
 24. Tefecilik
 25. Beyaz yaka suçluluğu
 26. Kamu alnında yapılan yolsuzluk (rüşvet)
 27. Çevre Suçları:
 28. Bilgisayar Suçları:
 29. Alkol ve Uyuşturucu Suçları:

You cannot copy content of this page