Üst Yazı Örnekleri, Üst Yazı Nasıl Yazılır?

11.04.2024

Üst Yazı Örnekleri – Üst Yazı Nasıl Yazılır? 2023

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam Sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağdadır. İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre Soldan sağa doğru sıralanır.

Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Gereken durumlarda iletilen yazı kağıda dökülerek çıkartılır. Yazılarda Times New Roman (12 punto) veya Arial (11 punto) yazı tipi geçerlidir. Yazı için sayfanın her alanından 2,5 cm boşluk bırakmaya dikkat edilmelidir. Sayı ve tarih mutlaka aynı hizada yazılmalıdır.

ÜST YAZI ÖRNEKLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Üst yazıda ilgi nasıl yazılır?

(2) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 6). (3) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta işareti aynı hizada yazılır (Örnek 6).

Resmi yazışma metni nasıl yazılır?

Resmi Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Gereken durumlarda iletilen yazı kağıda dökülerek çıkartılır. Yazılarda Times New Roman (12 punto) veya Arial (11 punto) yazı tipi geçerlidir. Yazı için sayfanın her alanından 2,5 cm boşluk bırakmaya dikkat edilmelidir. Sayı ve tarih mutlaka aynı hizada yazılmalıdır.

Üst yazıda sayı nasıl yazılır?

(5) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek, dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer verilir (Örnek 8). (6) Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir.

Resmi yazıya ne denir?

Resmi kurumların hukuksal bir olayı veya durumu belgelendirmek amacıyla yazdıkları yazılara, mazbata denir.

Üst yazıda ilgi nedir?

Madde 14- İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

Ilgi nedir yazışma teknikleri?

İlgi: alt başlığı ile bağlı belge ve bilgileri belirtilmek amacı ile yazılır. İlgi belgesi bir kanun, madde, dayanak, ihbar vb bir belge olabilir.

Resmi yazışma ortamlarında yazı tipi ve büyüklüğü nedir?

Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210×297 mm) ve A5 (210×148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

Ilgi ABC nasıl yazılır?

İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı “İlgi” yan başlığının ve sıralamayı gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır. İlgi birden fazlaysa: a, b, c, ç, d gibi küçük harfler Yanlarına ayraç işareti konularak kullanılır.

Resmi belgede ilgi nereye yazılır?

MADDE 13- (1) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da belgelerin belirtildiği bölümdür. (2) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır (Örnek 6).

Üst yazıda ek nasıl yazılır?

ise “Ek:” başlığı oluru alınan makamın imza bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır. (2) Belgenin sadece bir eki olması durumunda “Ek:” başlığının sağında eki belirtecek ibareye yer verilir.

Ikişer kelimesi nasıl yazılır?

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

Hukukta üst yazı nedir?

resmi yazışmalarda, yazının içeriğinden önce gelen kısım. filan yazar ya. öyle şeyler.

Yazışma türleri Nelerdir?

Yazı Türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar düz yazılar ve şiirlerdir. Düz yazılarda roman, hikaye, deneme, makale, fabl türler bulunmaktadır. Şiirlerde ise lirik şiir, epik şiir, pastoral şiir gibi pek çok tür bulunmaktadır.

Resmi bir kuruma yazılan istek ve şikayetlerin anlatıldığı yazılara ne denir?

Bir isteği, şikâyeti, öneriyi bildirmek veya bir konuda bilgi talebinde bulunmak için yazılıp resmi kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir.

Günlüdür ne demek?

resmî evrakların aciliyeti olanlarında dikkat çekmesi açısından kullanılan ifadedir.

Ilgi de kayıtlı nasıl yazılır?

Örnek: İlgi (b)’de kayıtlı yazıyla kurumumuza iletilen söz konusu Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz Ek’te yer almaktadır. 1- Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.

Arz ve rica ederim nerelerde kullanılır?

Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

Acele yazılara kaç gün içinde cevap verilir?

2 Şubat 2015 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeye göre, kurumlar başka bir kurumun, – belge taleplerine 5 işgünü içinde, – bilgi ve görüş taleplerine ise 15 işgünü içinde cevap vermek, zorundadır.

Resmi yazışmalar nelerdir?

Resmi Yazışmalar:

  1. Resmi Yazı
  2. Öz Geçmiş
  3. Rapor (sağlık raporu, bilirkişi raporu)
  4. Tutanak.
  5. Karar.
  6. Dilekçe.

Kurum içi yazı nedir?

Resmi Yazılar: Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim amacıyla kullanılan yazılara resmi yazı denir. Gönderilen makamın derecesine, konuya göre yazının bölümleri ve ifadeler değişebilir.

Yazışma Teknikleri dersi nedir?

Bu dersle öğrencilerin iş yaşamında etkili anlatım ve doğru yazı yazma tekniklerinin önemini kavramaları; biçim ve içerik kurallarına uygun mesleki yazıları (resmi, özel, iş yazıları) doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Yazının esas bölümü neresidir?

Konu Bölümü Tanımı ve İçeriği: Konu, yazının taşıdığı ana fikrin özetlendiği bölümdür.

Belgelerde bulunan sayı ne demek?

Belgelere sayı vermenin temel amacı araçlara plaka vermek gibi, bir belgeyi tekil bir şekilde ifade eden bir bilgi oluşturmaktır. Ancak izlenen yöntemde 789 sayılı belge dediğimizde birden çok belge ifade edilmiş olur.

Alfabe nasıl yazılır TDK?

“Alfabe mi?” yoksa “Alfâbe mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Alfâbe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Alfabe şeklinde olmalıdır.

I mı önce i mi?

Türk Alfabesi (Abecesi) Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur. Yasada sıralama, önce “i” sonra “ı” biçimindedir; ancak yaygın ve yerleşmiş olan sıraya göre önce “ı” sonra “i” gelmektedir.

Tekit yazısı ne zaman yapılır?

Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır. Sayfa numarası Madde 25- Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Resmi yazışmalarda ilgi Bölümü Nedir?

Madde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

Resmi evrak arkalı önlü olur mu?

(2) Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. (3) Fiziksel ortamda hazırlanan üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekini oluşturan belgeler için kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir.

İmza sıralaması nasıl olmalıdır?

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam Sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağdadır. İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre Soldan sağa doğru sıralanır.

You cannot copy content of this page