ANTK 41 Güncel, kim yazmıştır? ANTK 41 indir?

11.04.2024

Askeri Nezaket ve Terbiye Kuralları – ANTK 41 değişen madde? ANTK 41 Güncel, kim yazmıştır? ANTK 41 2023 Askeri Nezaket ve Terbiye Kuralları

1- Üst/Amir; “Teşekkür Eder”, Ast “Sağ Ol” diye cevap verir.

2- Üst/Amir; “Rica” Eder, Ast “İstirham” eder.

3- Üst/Amir; “Rica Ederim”, Ast “Arz Ederim” der.

4- Üst/Amir; “Günaydın, Merhaba, Nasılsınız” der, Ast “Sağ Ol” diye cevap verir. Ast, Amir/Üstlerine “Günaydın” demez.

5- Selamlama her zaman ve her yerde içten sevgi ve saygıyla yapılır Üst/Amir de astının selamını almakta hassas davranır.

6- Gazino, yemekhane gibi toplu bulunan yerlere giriş ve çıkışlarda da selamlama yapılır.

7- Tokalaşma yapılırken personel birbirinin yüzüne bakar.

8- Ast; Üst/Amirin odasına girmeden önce kapıyı vurur, “Gel” sesinden sonra kapıyı hemen açmaz, birkaç saniye bekledikten sonra odaya girer.

9- Ast, Üst/Amirin makamına her giriş/çıkışta selam verir.

10- Ast, Üst/Amirin masasının 3 adım gerisinde durur.

11- Ast, Üst/Amir ile konuşurken masasına dayanmaz.

12- Üst/Amir “Otur” demeden Ast oturmaz, Ast, Üst/Amirin yanında ayak ayak üstüne atmaz.

13- Bir Üst ve Amirin yanındayken astlar azarlanmaz, müsaadesiz emir dahi verilmez.

14- Bir amirin odasındayken amirden daha üst rütbeli bir şahıs geldiğinde ayağa kalkılır, daha küçük rütbedeki bir şahsın girmesi halinde kalkılmaz.

15- Amirin ve Komutanın makamı başta olmak üzere her türlü toplantı ve görüşmeye daima kalem defterle girilmeli not alınmalıdır.

16- Astlar fikirlerini açık bir şekilde askeri terbiye ve nezaket kuralları çerçevesinde söyler, Komutan kararını verdiği andan itibaren astlar “Emredersiniz” deyip, komutan kararını kendi kararıymış gibi sonuna kadar savunur ve uygular.

17- Ast; konuşmasının sonunda “Bitti” vs. demez, ”Arz Ederim” der.

18- Üst/Amir emir verdiğinde, Ast “Tamam, Oldu” demez; “Emredersiniz” diye cevap verir.

19- Astlar; Üst/Amir odaya girdiğinde ayağa kalkar, “Otur” demeden oturmaz.

20- Ast, Üst/Amirin yanında, aksi emredilmedikçe, esas duruşta bekler.

21- Üst/Amir telefonla görüşürken, Ast dışarı çıkar.

22- Üst/Amir telefonu kapatmadan telefon kapatılmaz; Üst/Amir telefonda bekletilmez.

23- Ast; aynı bina içerisinde Üst/Amirini telefonla aramaz, yanına gider.

24- Askeri şahıslar kendilerini isim ve soyadlarıyla “Üsteğmen Kılıç”, “3205 Harbiyeli Kılıç” şeklinde tanıtırlar.

25- Asker şahıslar birbirlerine “Ağabey” vs. şekillerde hitap etmezler.

26- Ast; Üst/Amirle konuşmaya başlamadan önce bulunulan ortamda eğer kendi Üst/Amirinden kıdemli biri varsa ondan müsaade ister.

27- Ast Üst/Amirlerin solundan yürür; birden fazla ast olması durumunda astlar, kıdem sırasına göre Üst/Amirin sağ ve solundan yürürler.

28- Bir yere gelen veya bir yerden ayrılan sıralı amirlerini ilk gören kıdemli personel “Dikkat” çeker.

29- Astlar; Üst/Amirleri konuşurken dikkatle dinler, konuşmaz, başka şeyle ilgilenmez, müsaade alarak konuşur, bir seferde bir kişi konuşurlar.

30- İzin, kurs, hava değişimine gidenler, gitmeden önce ve döndükten sonra 1 ve 2. amirini bilgilendirir.

31- Komutanlara ve görev çerçevesinde bulunan diğer üstlere nişan, nikah, evlenme, doğum, ölüm ve kaza gibi olaylar zamanında haber verilmeli ve uygun tedbirler teklif edilmelidir.

32- Amir genelde alkışlanmaz. Ancak önemli konferanslarda, sivillerinde bulunabileceği toplantılarda, alkışı önce büyüklerin başlatması, astlarında buna iştiraki beklenir.

33- Komutan ve üstlerle birlikte bulunurken el, kol ve vücut hareketleri asgari seviyede tutulmalıdır.

34- Randevulara, randevu saatinden makul bir süre önce katılmak uygundur. Geç kalmak kadar çok erken gitmekte uygun değildir.

35- Anından ayrılırken Üst/Amirden izin almak gerekir.

36- Amir/Üst yemeğe başlamadan ast yemeğe başlamaz.

37- Yemeklerde Komutan masadan kalkmadan kalkılmaz, acil hallerde müsaade istenir.

38- Sokakta askeri personel; sigara içmez, sakız çiğnemez, yüksek sesle konuşmaz, laubali hareket etmez ve şakalaşmaz vs. ciddiyete uymayan benzer hareketler yapmaz; elini cebine sokmaz.

39- Üniforma ile uygun olmayan paket/poşet vs. taşınmaz.

40- Sivil elbiseli iken de askeri nezaket ve terbiye kurallarına uyulur, askeri nezaket ve terbiye kuralları sivil elbiseye uydurulur.

41- Her faaliyette takım ruhu esas alınır, “Ben Değil, Biz” prensibi ile hareket edilir.

Bu kurallara uymayan askeri personellerin davranışları usulüne uygun şekilde tutanak altına alınırsa ilgili talimnamelere uygun şekilde cezalandırılırlar.

You cannot copy content of this page