Jandarma Hizmet Bölgeleri Neye Göre Belirlenmektedir?

22.11.2021

Hizmet bölgelerinin dereceleri; genel gelişmişlik düzeyi, barınma imkânları, coğrafya ve iklim koşulları, eğitim imkânları, emniyet ve asayiş, sosyal ve kültürel imkânları, sağlık imkânları, günlük yaşam, özlük haklarındaki farklılıklar, bölgenin istenilirdik düzeyi, ulaştırma ve haberleşme imkânları gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir. Buralarda geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, hizmet yerlerinin sınıflandırılması ve derecelendirilmesine ilişkin hususlar ile atamaya ilişkin diğer hususlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ayrı ayrı hazırlanarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenir.

You cannot copy content of this page