Ters kelepçe nedir? Ne demek? Polisin kelepçe kullanma yetkisi nedir? Ne durumlarda kullanır?

20.09.2022

Ters kelepçe nedir? Ters kelepçe ne demek? Ters kelepçe düz kelepçe farkı? Ters kelepçe Kimlere takılır? Ters kelepçe kime vurulur?

BU İŞLEM MADDİ GÜÇ KULLANIMINA GİRMEKTEDİR VE ZOR KULLANMA KAPSAMINDADIR. DETAYLARI İÇİN BURAYA BAKINIZ.

Önden kelepçe takılması düz, arkadan takılması ise ters kelepçe olarak adlandırılmaktadır.

Madde 7 – Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir.

Ortada kaçma, kendine ya da başkasına zarar verme gibi olağanüstü bir durum yoksa kimseye kelepçe takılamaz. Bu tüm sevklerde uygulanması gereken temel kuraldır.

Gözaltına alınan kişinin kaçma şüphesi varsa, başkalarına ya da kendisine zarar verme olasılığı varsa polisin gerekli önlemleri alma hak ve yetkisi bulunmaktadır. Genel kural bu. Ancak kaçma kuşkusu bulunmayan, kontrol altına alınmış kişilere de kelepçe takılabiliyor.

ÇOCUKLARA KELEPÇE TAKILIR MI?

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çocuğun nakli başlıklı m.18’de ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin çocuklarla ilgili özel hüküm başlıklı m.19/10’da yer alan ‘Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak zorunlu hallerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlemler alınır’ hükmünden çocuklara (18 yaşını doldurmamış) yönelik olarak kelepçenin hiçbir türde kullanılamayacağı açıkça belirtilir.

“Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. maddesinde “Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak Ölçüde zor kullanmaya yetkilidir Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartlan gerçekleştiğinde silah kullanılabilir ikinci fıkrada yer alan:… b) Maddi güç: polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop. Basınçlı ve/veya boyalı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve afları ile sair hizmet araçlarım, ifade eder… Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder…” hükmü.

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 93’üncü maddesi ile Yakalama. Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 7.nci maddesinde “Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hallerimle kelepçe takılabilir ” hükmü.

“Çocuk Koruma Kanunu’nun 18 inci maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde “Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz ancak, zorunlu hallerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir hükmü amirdir.

“Ayrıca kelepçe kullanımı ile ilgili hususlar 01/04/2004 tarih ve 2004/68 sayılı EGM Birleştirilmiş Genelgesinde de ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

“Yukarıda zikredilen hukuki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere kelepçe hukukumuzda, polise direnen veya saldırıda bulunan kişilere karşı bir zor kullanma aracı olmasının yanında, yakalanan veya tutuklanan kişilerin bir yerden ta yere nakli esnasında kaçma. Kendisi veya başkalarının hayal ve beden bütünlüklerini tehlikeye sokma durumlarının varlığı hallerinde de kullanılan bir araç olarak iki farklı şekilde düzenlenmiştir.

Bu durumda çocuklar istisna olmak üzere polis;

I- Görevini yaparken kendisine direnen veya saldırıda bulunan kişilere.

2 Olay yerinde yakalanıp polis birimine nakledilecek kişilere.

3- Polis biriminden sağlık kuruluşlarına veya başka bir polis birimine ya da adli mercilere nakledilecek kişilere kelepçe takmaya yetkilidir.

“Ancak kelepçe yetkisi kullanırken; kişilerin fiziki durumu, yaşı, cinsiyeti ve sağlık durumu göz önüne alınarak her olay için ayrı bir değerlendirme yapılmalı ve gerekli görülmesi halinde kelepçe takma tedbirine başvurabilir.

You cannot copy content of this page