EGM Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği – 2024

10.10.2023

Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği 2024

Polis nöbet yönetmeliğiÇevre Koruma Nöbet yönetmeliği, Emniyet teşkilatı nöbet yönetmeliği bu ve bunun benzeri bir çok soru sorulmakta maalesef böyle bir yönetmelik yok. Genelde kulübede bulunan talimatlara istinaden nöbet tutulur ve 12 saat boyunca bir personelin nöbet tutması insan sağlığına aykırıdır. Hassas korumalarda kullanılan 1 saat nöbet 1 saat dinlenme olarak düzenlenen, 2 kişi tarafından akşama kadar tutulan 12 saatlik nöbet genelde Türkiye’deki her koruma biriminde uygulanır fakat polis merkezlerinde bu sistemin uygulanmadığı görülür.

Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği?

Polis nöbet yönetmeliği, Çevre Koruma Nöbet yönetmeliği, Emniyet teşkiletı nöbet yönetmeliği bu ve bunun benzeri bir çok soru sorulmakta, öncelikle üzülerek belirtmek isterim ki yaptığımız araştırmalarda maalesef bu şekillerde her hangi bir yönetmelik bulunmamaktadır.

Yani karakolda çalışıyoruz, 2 saat nöbet 2 saat ekip şeklinde mesaiyi bitiriyoruz, idari büroda 4 kisi nöbet yazıyor kapıda 2 kişi nöbeti tutuyor, maalesef bu konuda her hangi bir yönetmelik bulunmuyor.

“Polisin Disiplinine, Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolları Teşkilatı ile Vazifelerine Dair Talimatname” şeklinde eski bir talimatname var dakat burada da nöbetlerle ilgili her hangi bir sey yok.

Polis disiplin tüzüğünde üç güne kadar aylıktan para kesilme cezası maddesinde mevzuatla veya talimatla belirlenen şekilde nöbet tutmamak şeklinde bir madde var fakat hangi mevzuat olduğuna dair herhangi bir şey yok.

Polis Merkezi Amirliği kuruluş yönetmeliğinde (8) Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve diğer alt yapı donanımının bulunduğu ve genel güvenlik açısından risk taşımayan polis merkezi hizmet binalarının güvenliği için ayrıca çevre koruma nöbetçisi görevlendirilmez. Şeklinde bir madde bulunmaktadır.

Polis memurlarına nöbet noktasında görev yaparken uymaları gereken hususlar talimatname ile tebliğ edilir. Talimatnamenin 30. maddesinde ”Bölgemizin terör bölgesi olması sebebiyle uygulama noktasındaki personel, görev tarzı, dizilimi, yerleşimi, trafik ve hava şartları ne olursa olsun mutlak suretle dışarıda uzun namlulu silahlı ve çelik yelekli (içinde kesinlikle plakalı) şekilde görev alacaktır.” şeklindedir.

Bu konularda çeşitli cezalar alınabiliyor. Malum Emniyet Teşkilatında polis disiplin hukuku başka bir anlatımla emniyet disiplin tüzüğü işlemlerinin dayanağı daha önce 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı kanunu uyarınca çıkarılan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü (EÖDT) idi. Ancak Anayasa Mahkemesinin dayanak Kanun hükmünü iptal etmesi sonrasında tüm genel kolluk personelinin disiplin işlemleri bakımından 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış bu KHK daha sonra yasalaşarak 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun olarak yürürlüğe girmiştir.

You cannot copy content of this page