İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacaklara Tavsiyeler

06.10.2023

İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacaklara Tavsiyeler

Eğer mahkemeye çıkmak sizin için önemliyse, ceza alacaksanız veya karşı tarafın ceza almasını ümit ediyorsanız Koyu renk takım elbise giyin, böylece duruşmanızı çok ciddiye almış olduğunuzu ve mahkemeye saygı duyduğunuzu göstermiş olursunuz. Takım elbiseniz siyah olursa daha da ciddi görüneceğinizi aklınızdan çıkarmayın. mutlaka takın, bu size daha akıllı bir görünüm kazandıracaktır.

Hukuk davalarında, olayı mahkeme önüne getiren tarafa davacı, karşı tarafa davalı denir. Tanıkta zaten Tanıktır.

Korku veya çekinmeden dolayı duruşmaya gitmemezlik etmeyin, Duruşmaya/mahkemeye gidilmemesi halinde bazı yaptırımlar ortaya çıkabilir. Gidilmeyen duruşma ilk duruşma ise, mahkeme sanık veya şikayetçi hakkında ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı verecektir. İlk iki duruşmaya da katılmama halinde, sanık hakkında yakalama kararı verilebilir.

Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar.

Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir.

MADDE 201 – (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir.

Peki Hakim Kararını Neye Göre Verir ?

Anayasa’nın 138’inci maddesi açık bir dille “Hâkimler görevlerinde bağımsızdır; Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” diyor.

Müdafi (avukat) seçecek durumda olmadığınızda ve bir müdafi (avukat) yardımından faydalanmak istediğiniz takdirde, baro tarafından bir müdafi (avukat) görevlendirilir (CMK m.147/1-c).

Kişi istemese de zorunlu müdafii (avukat) uygulanacak durumlar;

  • Alt sınır 5 yıl veya daha fazla olan bir suçtan dolayı ifadenizin alınması durumunda
  • 18 yaş altında iseniz veya kendinizi savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz iseniz,
  • Hakkınızda tutuklama istemi varsa,
  • Seri muhakame usululünün (savcılığın suçun cezasına yarı oranda indirim uygulamak suretiyle belirlediği yaptırım) yapıldığı bir soruşturma ise siz istemeseniz de tarafınıza bir avukat verilecektir.

3) Kişiye susma hakkı hatırlatılır. Susma hakkınızı kullandığınız takdirde bu durum sizin aleyhinize bir sonuç doğurmaz. Savcılık ya da mahkeme gözünde suçu kabul ettiğiniz izlenimini uyandırmaz. Anayasal bir hak olup kişi istediği soruda bu hakkını kullanabilir. Kişi, evet-hayırlı sorulara cevap vermek zorunda değildir.

4) Şüpheden kurtulmak için somut delillerin (tanık, kamera kaydı, belge, HTS ve baz verisi) toplanacağını isteyebileceğiniz hatırlatılır. Aleyhinize var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehinize olan hususları ileri sürme olanağı tanınır.

You cannot copy content of this page