Tutanak Nasıl Tutulur Örnek, Mevzuat, Okul, Öğretmen, Polis?

04.10.2023

Tutanak Nasıl Tutulur Örnek, Tutanak Nasıl Tutulur Mevzuat, Tutanak Nasıl Tutulur Okul, Tutanak Nasıl Tutulur Öğretmen, Tutanak Nasıl Tutulur Polis?

Yaşanan bir olay, eylem veya söylenen sözlerin hazır bulunan kişiler tarafından belli kurallar çerçevesinde yazıya dökülerek imza altına alınan yazılı metinlere tutanak adı verilmektedir.

Tutanak Polisin kurtarıcısıdır, tutanak tutmayı bilmeyen polis ateşle oynar ve günün birinde 2 satır yazının hayatını kurtaracağını bilemez, her polis mutlaka tutanak tutmayı bilmeli ve tutmalıdır.

Tutanak tutmak, bir olayın ya da durumun kaydedilmesi için yapılan işlemdir. Tutanaklar, resmi bir nitelik taşıyabilir ve yasal bir belge olarak kullanılabilirler. Tutanak tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Tutanak tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Tutanakta olayın ya da durumun tarihi ve saati belirtilmelidir.
  • Tutanakta olayın ya da durumun yerini belirtilmelidir.
  • Tutanakta olayın ya da durumun açıklaması yapılmalıdır.
  • Tutanakta olaya karışan kişilerin isimleri belirtilmelidir.
  • Tutanakta olaya karışan kişilerin ifadeleri yer almalıdır.

Tutanak Tutarken Öncelikle Uyulması Gerekenler:

Başlık bölümü kağıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harflerle yazılmalı ve başlık bölümü olayın ya da yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir. (Örnek: Kaza tespit tutanağı) vs gibi

Eğer yazılacak olan tutanağın içeriği, kelime ya da cümle ile belirtilemeyecek şekilde ise, sadece TUTANAKveya TUTANAKTIR tabirini kullanmak da yeterli olabilir.

Tutanak hazırlanmasına konu olan suç veya olayın ne şekilde saptandığı yani öğrenildiği tutanak metninde mutlaka belirtilmelidir. (Örneğin: Olay saatinde motorize devriye yapılırken, iki kişinin görüldüğü şeklinde…)

Tutanakta olayın meydana geldiği yer ile zaman dilimi (hangi gün, hangi saatte başlayıp, ne zaman bittiği) mutlaka bulunmalıdır. (Örnek: Saat 2:00′da yakalanan üç şahıs, saat 02:25 de güvenlik noktasına intikal eden emniyet mensuplarına sorgulama için teslim edildi.)

Yine ayrıca tutanak düzenlenirken olay mahalinde bulunan iz ve deliller tespit edilip, mutlaka tutanağa yani zapta geçirilmelidir.

örnek verecek olursak
Olay yerinde bulunan veya saptanan
a) Sanık ya da mağdurun vücudundan düşen saç, tırnak, kan ve benzeri çeşitli bedensel parçalar.
b) Sanık veya mağdurun üzerinden düşen mendil, düğme, kravat, kumaş parçası vs. eşyalar.
c) Sanığa ait ve suçu işlemeye yarayan ateşli silah, kesici ve delici alet ve benzeri suç aletleri.
d) Sanık veya mağdura ait parmak izi, ayak izi, diş izi, araç izi vb deliller varsa bunlar muhakkak tutanak metnine yazılmalıdır.

Eğer ki ele geçirildiyse olayla ilgili şüpheli, tanık, mağdur şikayetçi hakkındaki bilgiler yer almalı ve olayla ilgili şüpheli, tanık, şikayetçi mağdur tarafından verilen ilk beyanlar özetle tutanağa yazılmalıdır.
Yine eğer olayın meydana geliş sebebi hakkındaki etken ve nedenler biliniyorsa tutanağı düzenleyen görevlilerin olay hakkında gözlemleri mutlaka zabıt metnine geçirilmelidir.
Olayda kasıt ya da ihmal unsurunun bulunup bulunmadığını belirlemeye yarayacak herhangi bir iz ve delil bilgilerinin kaydedilmesi gereklidir.

Zabtın sonunda yapılan işlemin tutanak olduğu belirtilerek belgenin düzenlendiği tarih ve saat yazılmalıdır. (Örnek: … işbu tutanak 2 suret olarak 23.07.2019 tarihinde tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır…)

Tutanak yazısı sonuçlandırıldıktan sonra belgenin altı,

a) Tutanağı düzenleyen görevliler (en az iki görevli)

b) Şüpheliler

c) Tanıklar

d) Müşteki/Mağdurlar tarafından imzalanmalı, imza bölümünde imzalayan kişilerin isim ve ünvanları mutlaka açıkça belirtilmelidir.

Tutanağın nasıl ve ne şekilde hazırlanması gerektiğini tekrar edecek olursak;

Tutanak nasıl ve ne şekilde hazırlanmalıdır?

Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.

Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur), tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır.

Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.

Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.

Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.

Tutanak kağıdının boş kalan kısımlarına sonradan yazı eklenmemesi için çizgi çekilebilir.

Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.

Tutanak tutulurken dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları şunlardır;

Tutanakta bahsi geçen olay ya da durumun tespit edilme biçimi yazılmalıdır.

Olayın ya da işlemin gerçekleşme tarihi, olayın gerçekleştiği yere ait adres bilgisi, ilgililerin açık kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, imzaları eksiksiz olmalıdır.

Olaya ya da duruma ait tüm bilgiler; detaylı bir şekilde, akıcı bir üslupla imla kurallarına uyularak yazılmalıdır.

TUTANAK ÇEŞİTLERİ

Herkes tarafından bilinen başlıca tutanak (Zabıt) çeşitleri şunlardır.

Yakalama Tutanağı  ( Polis, asker vb. tarafından tutulur.)
Arama Tutanağı
Üst Arama Tutanağı
Zapdetme Tutanağı
Suçüstü Tutanağı
Olay Tespit Tutanağı
Teslim Tesellüm zabtı
Yangın Tutanağı
Salıverme Tutanağı
Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi
Kimlik Tespit Tutanağı
Hastane Rapor Yazısı (Geçici veya kat’i)


Otopsi tutanağı
Buluntu Eşya Tutanağı

İfade Tutanağı

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı

You cannot copy content of this page