Kolluk Mevzuat

Kolluk kuvveti (Zabıta): Polis, jandarma, sahil güvenlik ve özel kolluk kuvvetlerini, Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya...
04.03.2020
İyi günler, bugün Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Reşit Olmayanla Cinsel ilişki ve Cinsel Taciz olayları üzerinde duracağız. Kısaca bahsetmek...
03.03.2020
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen...
29.02.2020
Türk Hukuku “ifade alma” ve “sorgu” arasında önemli bir fark yaratmıştır: “İfade alma”, suçlanan kişinin kolluk kuvvetleri, ya da savcı...
28.02.2020
Suçlar genelde alenî değil, gizli işlenir. Suçun işleniş şeklinin ve suçu işleyen kişilerin ortaya çıkarılmasında çeşitli tahminler hareket noktası oluşturur....
19.02.2020
Ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır....
04.02.2020
CMK Madde 78 Cmk 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen...
27.01.2020
Yağma Suçu, diğer adıyla gasp suçu, zilyetliği başkasına ait bir menkul malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur. TCK’nın 148. ve 150. maddeleri...
08.01.2020
Alkollü iken araç kullanma yeteneği zayıflamaktadır. Buna bağlı olarak belirli seviyeye kadar alkol almış kişiler sadece idari para cezası ve...
07.01.2020
TCK 265 MUKAVEMET Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek...
06.01.2020
Başkasının adına sosyal medya hesabı açılması Başkasının fotoğrafı ile sosyal medya hesabı açılması vb. Olaylarla ilgili maddedir 135. Madde. Bu...
04.01.2020
Soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu (TCK 285/1-2): Soruşturma aşamasında yapılan işlem içeriklerinin açıklanması suretiyle meydana gelen bir suç tipidir. Soruşturma işlemleri; ifade...
04.01.2020
Soruşturma ile ilgili İlk olarak nereye veya kime ait olduğu bilinmeyen bir IP numarası için WHOiS sorgulaması yapılmalıdır. Sorgudan sonra...
30.12.2019
IP adresi, açık adıyla “internet protokol adresi”, internet ağıyla ya da başka herhangi bir bilgisayar ağıyla birbiriyle veri alışverişi içinde...
30.12.2019
Arama, amacına göre “adli arama” ve “önleme araması” olarak ikiye ayrılmaktadır. Arama şüpheli veya sanığı ya da bir delili elde...
30.12.2019
Basit yargılama usulü, iddianamenin kabulünden sonra bazı suçlarda mahkemenin takdirine bağlı olarak uygulanabilen, olağan yargılama usulünden daha hızlı ve basit...
29.12.2019
Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise...
25.12.2019
Soruşturma evresinde müdafiin dosya içeriğini inceleme ve dosyadaki belgelerden örnek alma hakkı açıkça düzenlenmiş; buna karşın şüpheliyle ilgili olarak bu...
23.12.2019
TCK md. 123’te ‘Hürriyete Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Cezası Kişilerin huzur ve sükununu...
21.12.2019
20. yüzyılın başında geliştirilen metamfetamin, ilk kez ikinci dünya savaşı sırasında askerlerin uyanık kalmasına yardımcı olmak için kullanılmış. Savaştan sonra,...
20.12.2019
Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Şartları “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu” ile “uyuşturucu madde ticareti suçu” birbirine karıştırılmamalıdır....
20.12.2019
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu; kendi isteğiyle evini terk eden bir çocuğun ailesine veya yetkili makamlara bilgi verilmeden yabancı bir...
19.12.2019
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu; kendi isteğiyle evini terk eden bir çocuğun ailesine veya yetkili makamlara bilgi verilmeden yabancı bir...
19.12.2019
1- Şiddet mağdurunun ifadesi alındıktan sonra kadın konuk evinde kalmak istemediğini beyan etmesi halinde şiddet uygulayan şüphelinin konutta olmaması kaydıyla...
14.12.2019
ÇOCUK, EŞ, ESKİ EŞ, YAKIN AKRABALAR gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya...
14.12.2019
Seri yargılama usulü, Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma sonunda bazı suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermediği takdirde, şüphelinin müdafii huzurunda...
05.12.2019
Polis fezlekesi; savcı adına soruşturma işlemlerini yürüten ve savcı emirlerine göre çalışan adli kolluk birimlerinin soruşturma hakkında savcıya gönderdiği ayrıntılı...
03.12.2019
Fuhuş suçu, TCK md.227’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup madde gerekçesinde suç ile korunmak istenen hukuki değerin toplumun...
01.12.2019
Resmi evrakta (belgede) sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar arasında TCK 204. maddede düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen...
30.11.2019
6284 sayılı Kanun koruyucu ve önleyici tedbirlerden yararlanabilecek kişileri açıklarken aile içi şiddet mağduru olan kişilerin yanında aile dışında şiddet...
28.11.2019
You cannot copy content of this page