Soruşturmada Çocuk ile ilgili işlemler nelerdir?

21.10.2023

Mağdur çocuğun ifadesini kim alır? CMK? 12 yaşından küçük mağdur çocuğun ifadesinin alınması? Mağdur çocuğun ifadesi karakolda alınır mı?

Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için Mağdur çocuğun ifadesini kim alır? CMK? 12 yaşından küçük mağdur çocuğun ifadesinin alınması? Mağdur çocuğun ifadesi karakolda alınır mı? sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınır.

Soruşturma
Madde 15-

1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır.
(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.
(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.


Çocuğun gözaltında tutulması
Madde 16-

1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur.
(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan
yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur.


İştirak hâlinde işlenen suçlar
Madde 17- (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve
kovuşturma ayrı yürütülür.
(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme
lüzum gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir.
(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde,yargılamanın her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir.
Bu takdirde birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.


Çocuğun nakli
Madde 18-

1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu
hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir.


Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
Madde 19- (Değişik: 6/12/2006-5560/39 md.)
(1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç yıldır.

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu
Madde 29- (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca 28 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından
yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu büroda görevlendirilir.


Çocuk bürosunun görevleri
Madde 30- (1) Çocuk bürosunun görevleri;
a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,
b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir
alınmasını sağlamak,
c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma,
eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek,
d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli
olmayan Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.
Kolluğun çocuk birimi
Madde 31- (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri
tarafından yerine getirilir.
(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar
hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir
kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya
istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez.
(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanır.
(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim
verilir.
(5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin
varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna teslim eder.

Bulunan çocuk hakkında yapılacaklar
MADDE 16- (1) Bulunan çocuğa ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Muhafaza altına alınır ve ailesine/kuruma teslim edilmek üzere en yakın çocuk birimine, çocuk birimi bulunmayan yerlerde polis merkezine götürülür, bu süreçte bilgisine başvurulur.
b) Sistemden arama kayıtları kaldırılır.
c) Cumhuriyet savcısına bilgi verilir, talimatları doğrultusunda hareket edilir.
Müracaatçısı tespit edilerek, çocuğu teslim alması sağlanır. Teslim alma işleminin altı saatten fazla süreceğinin öngörüldüğü hallerde çocuk, o yerde görevli çocuk hizmetleri kurumuna teslim edilir. Bu durumda çocuğu teslim almak amacıyla gelen kişiler ilgili kurumlara yönlendirilir.
ç) Kayıp olarak arandığı sürede herhangi bir suç mağduru olduğu tespit edilen veya
kayıp olmasından dolayı herhangi bir kimseye yönelik iddiada bulunan çocuğun durumu hakkında yetkili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, talimatına göre hareket edilir.

d) Bulunan çocuğa ilişkin evrakın bir sureti müracaatın yapıldığı görevli birime gönderilir.

2) Müracaat yapıldığı tarihte çocuk, bulunduğu tarihte yetişkin olan kayıp şahıs hakkında yetişkinlere ilişkin hükümler uygulanır.

5- ÇOCUKLARDA SAVCI İLE GÖRÜŞÜLÜR

a. Çocuk mağdur ise 15 yaşından büyük olup 18 yaşından küçük mağdurların ifadeleri avukat huzurunda kolluk tarafından alınabilecektir.12- 15 arasında ise çocuk avukat huzurnda mağdur alınabilir, Aile Müşteki olabilir.12 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE AİLESİ MÜŞTEKİ ALINIR.

b. ÇOCUK ŞÜPHELİ İSE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK Kimlik tespiti ile AİLESİNE TESLİM EDİLİR DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLİR SAVCININ İSTEDİĞİ TARİHTE ÇOCUK SAVCILIKTA HAZIR EDİLİR. İFADESİ KESİNLİKLE ALINMAZ. 12 YAŞINDAN küçük ise kimlik tespiti aileye teslim. Savcılığa götürmeye gerek yok. 11 YAŞINI BİTİRİP 12 den gün ALMIŞ 15 ten az ise farik i mümeyyiz raporu alınır.

c. Tanık Çocuk ise bilgi alması yapılır.

You cannot copy content of this page