8 Yılı Dolduran Polisin 3/1 İne Düşmesi

24.05.2023

8 Yılı Dolduran Polisin 3/1 İne Düşmesi

Meslekte 8 yılı dolduran 4 yıllık üniversite mezunu polisler kademe derece olarak 3 ün 1ine düşerler, bunun yasal dayanağı hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. Normal şartlarda 8 yılını dolduran bir polis memuru derece olarak 3 ün 1ine düşerdi fakat 2021 yılında resmi gazetede değişikliğe gidildi.Güncelleme 30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 3152730 Haziran 2021 tarihli 31527 sayılı tasarruf tedbirleri kapsamında, Personel Giderleri son paragrafta belirtilen;

14*7*195 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.”Maddesi gereğince İstanbul ili 2021071315551921394 ebys sayılı 657 Sayılı DMK 68/B Gereğince Atama konulu yazısında; Bu tasarruf tedbiri maddesine atıfta bulunularak, ”hükmü gereğince, 657 sayılı DMK’nın 68. maddesi (B) bendine göre atama yapılmayacaktır.” şeklinde belirtilmiştir.

Bahse konu kanun maddesi okunduğunda bizi etkileyen konunun 68/B maddesinin B ve C bendinde yer alan;

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300?den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.

Bu paragrafın uygulanmaması durumunda personelin 3/1 kıdem derece ilerlemesinin ertelenmesi ve pasaport işlemlerinin uzaması gibi durumların söz konusu olacağı anlaşılmaktadır. Önümüzdeki günlerde süreç nasıl işleyecek hep birlikte göreceiği.

You cannot copy content of this page