İl Polis Disiplin Kurulu üyeleri, disiplin kurulu ne zaman toplanır? Polis Disiplin Kurulları?

21.10.2023

İl Polis Disiplin Kurulu üyeleri? İl Polis disiplin kurulu ne zaman toplanır? Polis Disiplin Kurulları?

Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için İl Polis Disiplin Kurulu üyeleri, disiplin kurulu ne zaman toplanır? Polis Disiplin Kurulları? sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Kurul kararıyla verilebilen cezalar ayrıca Kanunda belirtilmiştir. (Kısa Süreli Durdurma- Uzun Süreli Durdurma- Meslekten Çıkarma- Memurluktan Çıkarma). Bu cezalar bakan dahi olsa re’sen verilemez, mutlaka yetkili disiplin kurulu tarafından ceza verilmelidir. EGM personeli için yetkili disiplin kurulları şunlardır:

İl polis disiplin kurulları, ilde görev yapan;

Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,
Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını verebilir.
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında olup kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara.
Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, (POMEM, PMYO, Polis Akademisi)

Polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını verebilir.
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında olup kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara.


Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu,

Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,
İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını,
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında olup kadro derecesi (4) ve daha yukarı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara verilecek disiplin cezaları.
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında olup da Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlar.


Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu,

Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezasını,
Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında durdurma cezaları ile daha alt cezaları, verebilir.
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında olup da Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli olanlardan kadro derecesi (4) ve daha yukarı olanlar.


Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü meslek derecelerindeki personel hakkında meslekten çıkarma cezası vermeye yetkilidir. Memuriyetten çıkarma cezalarında yetkilidir.
Kişinin hangi disiplin kuruluna tabi olacağı Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Kurullar konusunda bir hatanın olması halinde disiplin cezası iptal edilecektir. Mesela bir il kadrosunda çalışan komiser yardımcısı hakkında toplanan il polis disiplin kurulu meslekten çıkarma cezası verecek ise bunu EGM Yüksek Disiplin kuruluna göndermek zorundadır. Şayet meslekten çıkarma dışında bir karar verilecekse de bu kararı kendisi vermeli üst kurula göndermemelidir.

You cannot copy content of this page