Polis Eş Durumu Tayin Dilekçesine Ne Yazılır? Eş Durumu Dilekçe Örneği

12.10.2023

Polis eş durumu atama dilekçesi başvuru yapacak polis tarafından hazırlanmalıdır. Tayin için gereken şartları yerine getiren ve yönetmeliğe uygun hareket eden polisler eş durumu ataması için başvuru yapabilir.

Polislerde eş durumu ataması için hazırlanacak dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:

  • Evlilik tarihi
  • Eşe ait bilgiler (dönem, iş, çalışılan yer, atama bilgileri)
  • Atama talebi
  • Kimlik numarası
  • Tarih
  • Islak imza
  • Başvuru yapan kişinin görev yeri ve çalışma süresi

You cannot copy content of this page