Polis Eş Durumu Tayin Dilekçesi

06.03.2021
Polis Eş Durumu Tayin DilekçesiEmniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 18. maddesinde mazeret atamalarına ilişkin detaylara istinaden hazırlanan dilekçe basit ve anlaşılır olmalıdır.

En basit örnek aşağıdaki gibidir.

Halen …. tarihinden itibaren polis memuru olarak görev yapmaktayım. Dilekçem ekinde sunmuş olduğum aile cüzdanı fotokopisinden anlaşıldığı üzere …. tarihinde evlilik yaptım. Eşim ….. ilinde ….. kurumunda/özel sektörde görev yapmaktadır. Eşimin görev yaptığı ……… iline naklen atanmam hususunda, Gereğini arz ve talep ederim. … ( tarih)

sicil imza adres

You cannot copy content of this page