Polis tutanak örnekleri PDF, Emniyet tutanak örnekleri !

04.10.2023

Polis tutanak örnekleri PDF, Emniyet tutanak örnekleri !

Yaşanan bir olay, eylem veya söylenen sözlerin hazır bulunan kişiler tarafından belli kurallar çerçevesinde yazıya dökülerek imza altına alınan yazılı metinlere tutanak adı verilmektedir.

Tutanak Polisin kurtarıcısıdır, tutanak tutmayı bilmeyen polis ateşle oynar ve günün birinde 2 satır yazının hayatını kurtaracağını bilemez, her polis mutlaka tutanak tutmayı bilmeli ve tutmalıdır.

Tutanak Tutarken Öncelikle Uyulması Gerekenler:

Başlık bölümü kağıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harflerle yazılmalı ve başlık bölümü olayın ya da yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir. (Örnek: Kaza tespit tutanağı) vs gibi

Eğer yazılacak olan tutanağın içeriği, kelime ya da cümle ile belirtilemeyecek şekilde ise, sadece TUTANAK veya TUTANAKTIR tabirini kullanmak da yeterli olabilir.. Çok fazla kasmaya gerek yok. TUTANAK yaz ve devam et.

Tutanak tutmak, bir olayın ya da durumun kaydedilmesi için yapılan işlemdir. Tutanaklar, resmi bir nitelik taşıyabilir ve yasal bir belge olarak kullanılabilirler. Tutanak tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Tutanak tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

  • Tutanakta olayın ya da durumun tarihi ve saati belirtilmelidir.
  • Tutanakta olayın ya da durumun yerini belirtilmelidir.
  • Tutanakta olayın ya da durumun açıklaması yapılmalıdır.
  • Tutanakta olaya karışan kişilerin isimleri belirtilmelidir.
  • Tutanakta olaya karışan kişilerin ifadeleri yer almalıdır.

Tutanak tarih saat ile başlar ve tarih saat ile bitirilir.

22.08.2020 günü saat 13:10 sıralarında haber merkezinin Aydın Devlet Hastanesinde adli rapor olduğu anonsu üzerine 9745 ekibi olarak hastane aciline geçilmiş, burada Aydın TAMEROĞLU adına düzenlenen Hayati tehlike görülmemiştir, BTM ile giderilir, kati doktor raporu alınarak, şahıs ile birlikte polis merkezine geçilmiştir.

Bu tutanak tarafımızdan düzenlenip birlikte imza altına alınmıştır.22.08.2020 saat 13:30

(yukarıdaki örneğe şahsın TC’sini telefonunu, olayın detayını da eklersek daha sağlıklı olur fakat bu haliyle de işimizi görür.)

YAKALAMA TUTANAĞINDA ŞAHSA CMK 147 DEN DOĞAN HAKLARI BİLDİRİLDİ, YAKALAMA ZOR KULLANILARAK VEYA ZOR KULLANILMADAN YAPILDI ŞEKLİNDE GEÇİLMELİDİR.

Tutanak hazırlanmasına konu olan suç veya olayın ne şekilde saptandığı yani öğrenildiği tutanak metninde mutlaka belirtilmelidir. (Örneğin: Olay saatinde motorize devriye yapılırken, iki kişinin görüldüğü şeklinde…)

Tutanakta olayın meydana geldiği yer ile zaman dilimi (hangi gün, hangi saatte başlayıp, ne zaman bittiği) mutlaka bulunmalıdır. (Örnek: Saat 2:00′da yakalanan üç şahıs, saat 02:25 de güvenlik noktasına intikal eden emniyet mensuplarına sorgulama için teslim edildi.)

Yine ayrıca tutanak düzenlenirken olay mahalinde bulunan iz ve deliller tespit edilip, mutlaka tutanağa yani zapta geçirilmelidir.

örnek verecek olursak
Olay yerinde bulunan veya saptanan
a) Sanık ya da mağdurun vücudundan düşen saç, tırnak, kan ve benzeri çeşitli bedensel parçalar.
b) Sanık veya mağdurun üzerinden düşen mendil, düğme, kravat, kumaş parçası vs. eşyalar.
c) Sanığa ait ve suçu işlemeye yarayan ateşli silah, kesici ve delici alet ve benzeri suç aletleri.
d) Sanık veya mağdura ait parmak izi, ayak izi, diş izi, araç izi vb deliller varsa bunlar muhakkak tutanak metnine yazılmalıdır.

Eğer ki ele geçirildiyse olayla ilgili şüpheli, tanık, mağdur şikayetçi hakkındaki bilgiler yer almalı ve olayla ilgili şüpheli, tanık, şikayetçi mağdur tarafından verilen ilk beyanlar özetle tutanağa yazılmalıdır.
Yine eğer olayın meydana geliş sebebi hakkındaki etken ve nedenler biliniyorsa tutanağı düzenleyen görevlilerin olay hakkında gözlemleri mutlaka zabıt metnine geçirilmelidir.
Olayda kasıt ya da ihmal unsurunun bulunup bulunmadığını belirlemeye yarayacak herhangi bir iz ve delil bilgilerinin kaydedilmesi gereklidir.

Zabtın sonunda yapılan işlemin tutanak olduğu belirtilerek belgenin düzenlendiği tarih ve saat yazılmalıdır. (Örnek: … işbu tutanak 2 suret olarak 23.07.2019 tarihinde tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır…)

Tutanak yazısı sonuçlandırıldıktan sonra belgenin altı,

a) Tutanağı düzenleyen görevliler (en az iki görevli)

b) Şüpheliler

c) Tanıklar

d) Müşteki/Mağdurlar tarafından imzalanmalı, imza bölümünde imzalayan kişilerin isim ve ünvanları mutlaka açıkça belirtilmelidir.

Tutanağın nasıl ve ne şekilde hazırlanması gerektiğini tekrar edecek olursak;

Tutanak nasıl ve ne şekilde hazırlanmalıdır?

Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.

Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur), tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır.

Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.

Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.

Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.

Tutanak kağıdının boş kalan kısımlarına sonradan yazı eklenmemesi için çizgi çekilebilir.

Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.

Tutanak tutulurken dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları şunlardır;

Tutanakta bahsi geçen olay ya da durumun tespit edilme biçimi yazılmalıdır.

Olayın ya da işlemin gerçekleşme tarihi, olayın gerçekleştiği yere ait adres bilgisi, ilgililerin açık kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, imzaları eksiksiz olmalıdır.

Olaya ya da duruma ait tüm bilgiler; detaylı bir şekilde, akıcı bir üslupla imla kurallarına uyularak yazılmalıdır.

TUTANAK ÇEŞİTLERİ

Herkes tarafından bilinen başlıca tutanak (Zabıt) çeşitleri şunlardır.

*** Yakalama Tutanağı ( Polis, asker vb. tarafından tutulur.)
*** Arama Tutanağı
*** Üst Arama Tutanağı
*** Zapdetme Tutanağı
*** Suçüstü Tutanağı
*** Olay Tutanağı
*** Teslim Tesellüm Tutanağı
*** Yangın Tutanağı
*** Salıverme Tutanağı
*** Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi
*** Kimlik Tespit Tutanağı
*** Hastane Rapor Yazısı (Geçici veya kat’i)
*** Otopsi tutanağı
*** Buluntu Eşya Tutanağı
*** İfade Tutanağı
*** Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı
*** Görgü Tespit Tutanağı
*** Değer Tespit Tutanağı
*** Kamere Kaydı İzleme Tutanağı
*** Dinleme Tutanağı
***Ses Çözümleme Tutanağı

You cannot copy content of this page