Çarşamba , Nisan 8 2020
Ana Sayfa / Polisbilgi

Polisbilgi

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Sayı : 30290 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı …

Devamını Oku »

Masumiyet karinesi

polis365

Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi veya uluslararası hukuk terimi olarak presumption of innocence; suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini. Evrensel hukuk kurallarına göre, bir kişinin masum olduğunun kanıtlanmasına gerek yoktur; kişinin suçluluğunun kanıtlanamamış olması yeterlidir. Bunun için masumiyet karinesinin temelini, hukukta hüküm giydirmenin yalnızca iddia …

Devamını Oku »

Soruşturma İle İlgili İşlemler

Suçlar genelde alenî değil, gizli işlenir. Suçun işleniş şeklinin ve suçu işleyen kişilerin ortaya çıkarılmasında çeşitli tahminler hareket noktası oluşturur. Tahminler şüpheye dayanır. Soruşturma, duyulan şüphelerin güçlenmesi veya zayıflaması için gerekli olan delillerin bulunması amacıyla polis, jandarma ve savcı tarafından suç soruşturması yapılır. Savcı, maddî gerçeğin araştırılması ve âdil bir …

Devamını Oku »

Polis kıyafet yönetmeliği

EMNİYETHİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “floş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “ı) Çarşı ve mahalle bekçisi: Çarşı ve …

Devamını Oku »

Polisin Zor Kullanma Ve Silah Kullanma Yetkisi

polis365.com

Polisin Zor Kullanma Yetkisi Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir. Polisin …

Devamını Oku »

Türk Polisinin Yetkileri

Polis365.com

Polis, görev ve yetkilerini kullanırken; 1.   Tehlike şartı: Kamu emniyeti veya kamu düzeni bakımından mevcut bulunan zarar verici olayın gerçekleşmeye başladığı konusunda kesine yakın ihtimalin var olma durumu. 2.   Zorunluluk Şartı: Polisin, olaya müdahale etmesi veya güvenlik önlemine başvurmasının zorunlu olması. 3.   Orantılılık Şartı: Polis, olayın önlenmesine yeterli ölçüde tedbir alması gereklidir. Bu tedbirleri alırken aşırıya kaçmamalıdır. POLİSİN YETKİLERİ(Durdurma ve Kimlik Sorma-Parmak …

Devamını Oku »

POLİSİN GÖREVLERI

POLİSİN GÖREVLERİ1-Genel Asayiş Görevleri: Polisin temel görevi; toplum ve bireylerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Polis aldığı tedbirlerle (devriye, nokta nöbeti, bekçi görevlendirme) bu görevi yerine getirir. 2-Koruma ve Önleme Görevleri: Bu görev, polisin idari görevlerindendir. Önleyici görev, düzenleme ve caydırıcılık nitelikte görevlerdir. Bunlar; nokta,devriye ekipleri,toplantı,gösteri ve yürüyüşlerde alınan önlemler, …

Devamını Oku »

Emniyet Teşkilatı Kanunu

polis365

          ETK – Kanun Numarası        : 3201           Kabul Tarihi               : 4/6/1937           Yayımlandığı R.Gazede         : Tarih : 12/6/1937   Sayı : 3629           Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3  Cilt : 18   Sayfa : 317                                                                               *                                                                             * *                Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız             “Yürürlükteki …

Devamını Oku »

Haksız Arama Suçu Nedir? (TCK 120)

polis365.com

Bu bir kimsenin üstünün veya eşyasının kamu görevlisi tarafından hukuka aykırı bir şekilde aranmasıyla vücut bulur. Haksız arama suçu, TCK’da “Hürriyete Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilen özgü suçlardandır. Bu yüzden her polisin bu suçu bilip ona göre iş ve işlemlerini usulüne uygun yapması gerekmektedir. TCK …

Devamını Oku »