İdare Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği Word 375 KHK ihraç

30.07.2022

İdare Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği 375 KHK ihraç

dare mahkemeleri, idare hukuku alanında ve özellikle kamu gücünün kullanılması ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde görev yapan mahkemelerdir. Bu mahkemeler Kara Avrupası hukuk düzenini kabul etmiş Avrupa devletlerinde bulunur ve genel mahkemelerden ayrıdır.

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir (İdari Yargılama Usulü Kanunu m.1). İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesidir.

İdare tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlem ve eylemlere karşı açılan davalara bakmakla görevli mahkemeler idare mahkemeleridir. İdari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesi idare mahkemesidir. Vergi mahkemeleri ve Danıştay’ın kanunlarla görevli kılınmadığı tüm dosyalar idare mahkemelerinde görülür.

İŞTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ WORD HALİ İNDİRME LİNKİ TIKLAYINIZ.

Not: Bu dilekçe internette bulunan herkese açık paylaşılmış dilekçedir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

You cannot copy content of this page