Bölge İdare Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği Word 375 KHK ihraç

30.07.2022

Bölge İdare Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği Word 375 KHK ihraç

Bölge İdare Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği 375 KHK ihraç

Bölge idare mahkemesi; vergi ve idare mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemesidir. Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir asıl derece (üst derece) mahkemesidir (2576 Sayılı Kanun m.1).

Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur. Mahkemenin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca atama yapılır.

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

İŞTE DİLEKÇE ÖRNEĞİ WORD HALİ İNDİRME LİNKİ TIKLAYINIZ.

Not: Bu dilekçe internette bulunan herkese açık paylaşılmış dilekçedir.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

You cannot copy content of this page