Polis özlük hakları nelerdir?

11.10.2023
Polis özlük hakları nelerdir?

Polis özlük hakları nelerdir? Polise iyileştirme 2023

Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır. Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur. Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır. Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.

Özlük hakları, çalışanların işverenleriyle olan sözleşmelerinde belirtilen ücret, çalışma saatleri, izinler, tatiller, emeklilik hakları, sağlık sigortası, iş güvenliği ve sağlığı, işten çıkarma hakları ve disiplin cezaları gibi konuları kapsar. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde özlük hakkı, “genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü biçim ve koşullarla kazandığı her türlü hak”15 olarak tanımlanmaktadır.

Polisleri özlük haklarına değinecek olursak pek fazla hakkı yok gibi.

Yani standart olan senelik izin, emeklilik hakkı, zorunlu sağlık sigortası vs var. Fakat polislerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için zaman zaman sosyal medyada etkinlik yapan polisler var. Peki ne istiyor polisler?

Polise iyileştirme 2023 Aslında bunu 5 ay önce bir siyasi parti eylem planına yazdı. İşte o plandaki maddeler;

 • Polise fazla mesai ücreti ödenecek.
 • 12-24 ve 12-36 saat çalışma ve dinlenme sistemi kaldırılacak.
 • Meslek içi yükselme sınavlarında mülakat yapılmayacak
 • Her şehirde polis lojmanı ve çocuk kreşi yapılacak.
 • Taban maaş yeniden yapılandırılacak
 • Polis sandığına zorunlu üyelik kaldırılacak.
 • Polise dünyadaki örneklerine uygun sendika hakkı verilecek.
 • Polis intiharlarına yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulacak
 • Tam teşekküllü polis rehabilitasyon merkezleri oluşturulacak
 • Gece görevlerinde 8 saat üzeri mesai olmayacak
 • Sivil personelin özlük hakları yeniden düzenlenecek.
 • İkinci şark hizmeti kaldırılacak.
 • Bekçilerin çalışma sistemi yeniden düzenlenecek.
 • Emniyet Vakfı gelirleri polise sosyal tesis, lojman ve kreş yapımı amacıyla kullanılacak.

You cannot copy content of this page