Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları Neler? Bekçilik Mülakat Soruları?

04.10.2023

Bekçilik Mülakat Soruları 2023 PDF ? Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları Neler? Bekçilik Mülakat Soruları? Soruları merak edilmektedir, arama motorlarında, sosyal medya platformlarında, ülkemiz gündeminde ve web sitemiz polis365.com adresinde bu sorulara yanıtlar aranmaktadır. Bizlerde sizin için Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları Neler? Bekçilik Mülakat Soruları? sorularının yanıtlarını araştırdık. İşte detaylar;

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan
sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir

(Puan=(Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4) / Soru Sayısı) x 100)
Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından
oluşacaktır.

Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar listesinden en
yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) kati kader aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağılacaktır.

Bekçilik sınavı konu ve soru dağılımı aşağıdaki gibidir.

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi): 20 sonu
Sosyal Bilgiler (ilköğretim düzeyi): 15 soru
Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15 soru
Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15 soru
Matematik (Ortaöğretim düzeyi): 15 soru
Genel Kültür (Ortaöğretim düzey); 20 soru

Tarafsızlık nedir ?

Tarafsız kalma , yansız kalma , herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.

Karakter nedir ?

Bir topluluğun , bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü .

Yabancı dilin önemi nedir ?

Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini , tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir .

Trafik kuralları hakkında bilgi verin.

Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş kurallar bütünüdür.

İklim nedir ? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.

İklim , bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık,nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır , akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.

Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka deyişle “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.

‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.

Bize yapılan bir kötülüğü unutmak ve affetmek gerekir. Yapılan bir iyilik ise asla unutulmamalı, her zaman hatırlanmalıdır. Çünkü bu insaniyetin gereğidir. Bize iyiliği dokunan bir kişiye yaptığı bu işi hatırlatmamız onun da hoşuna gidecektir.

‘‘ Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.

İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.

Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?

Atatürk’ün “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır. 

Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?

Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır.

Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

Başarıyı genellikle birinci olmak şeklinde görürüz. Sınıf birinciliği, okul birinciliği her zaman toplumdan takdir görür. Elbette ki bunların da bir başarı olduğu muhakkaktır. Fakat bence asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır. Şu da var ki başarı için yalnız zekâ ve yetenek yetmez, inanç ve azim de gerekir. Bunlar bir araya geldiği zaman başarı da arkalarından gelecektir.

Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?

Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak yorumlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse üç tane 1 sayısı ayrı ayrı yazıldığında alacağı değer 3’tür. Çünkü üç tane 1 sayısı toplandığında sonuç 3 çıkar. Fakat bu 1’ler yan yana gelirse 111 olur. Bu basit örnek bize bir amaç doğrultusunda birleşmenin ve takım olmanın önemini açıkça göstermektedir.

İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.

İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. İnternet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapılabilir, internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olunabilir, farklı mekânlardaki arkadaşlarla sohbet edilebilir, alış-veriş yapılabilir hatta uçak bileti bile satın alınabilir. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran internetin elbette ki zararlı yönleri de vardır. İnternet ortamında denetim neredeyse yoktur. Zararlı içeriğe sahip sitelere çocuklar ve gençler kolayca erişebilmektedir. Maalesef bu durum çocukların ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?

Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu tekrar karşısındakine iletmesidir. Empatik iletişim demek olaylara çok yönlü bakabilmek demektir.

 • Ülkemizin sorunlardan bahsedebilir misiniz?
 • Egoistlik nedir?
 • Otorite nedir?
 • Kolluk Kuvveti nedir?
 • Ülkemizdeki 5 büyük il hangileridir?
 • Eleştiri nedir?
 • Demokrasi nedir?
 • RTÜK nedir?
 • G8 ülkeleri hangileridir?
 • Atmosfer nedir?
 • Bekçide olması gereken özellikler nelerdir?
 • Laiklik nedir?
 • Suç nedir?
 • Pusula nedir?
 • Eski Türk devletlerinin 5 tanesini sayınız.
 • Alternatif enerji kaynakları nelerdir?
 • Tarafsızlık nedir?
 • Örnek bir lider nasıl olunmalıdır?
 • Propaganda nedir?
 • Anayasa Mahkemesi nedir?
 • ‘‘ Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.
 • Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
 • Trafik kuralları hakkında bilgi verin.
 • Karakter nedir ?
  İnsan hakları hakkında bilgi veriniz. 
  Öz yönetim nedir ? 
  Sponsor nedir? 
  Yönetim ne demektir? 
  İstibharat nedir? 
  Enflasyon nedir? 
 • Amerika ile aramızda sorun olan Rahip Kimdir? 
  Neden Bekçi olmak istiyorsun. 
  Atatürk’ün anne ve babasının adı nedir? 
  Tarihte Coğrafi Keşif yapan iki ülke söyleyin. 
  FETÖ hakkında düşünceniz ve bilgileriniz neler?
 • Bir Bekçi de bulunması gereken özellikler nelerdir?
 • Jandarmanın İçişlerine bağlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Hobileriniz nelerdir?
 • Empati nedir?
 • ‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’’ atasözünü açıklayınız.
 • İlkyardım nedir?
 • ‘‘Aslan yattığı yerden belli olur.’’atasözünü açıklayınız.
 • “Sakla samanı, gelir zamanı” atasözünü açıklayınız.
 • Napolyon Bonapart kimdir?
  Kitle nedir? 
  Bekçinin asıl görevleri nelerdir? 
  Beden dili nedir? 
  Sence iletişim nedir? 
  Beden dili sence nedir? 
  Beyin göçü nedir? 
  Esnafla nasıl iletişimin olmalı?
 • Deprem nedir?
 • Coğrafi yönleri sayınız?
 • Anayasa nedir?
 • Polis nedir?
 • Kıta nedir?
 • Kitap okumanın bize faydaları nelerdir?
 • Güneş ilk hangi illerimizden doğar..4 tane sayınız.
 • Kültür nedir?
 • Aynı nehirde iki kere yıkanmaz sözünü açıklayınız.
 • Güvenlik nedir?
 • İnsan Hakları Kavramı nedir?
 • DNA nedir?
 • Liberalizm nedir?
 • Kanun nedir?
 • Sınır komşularımızı sayınız?
 • Aziz Sancar kimdir?
 • Güneşe en yakın gezegen hangisidir?
 • Modernizm nedir?
 • Öz savunma nedir?
 • Öz yönetim nedir?
 • Meclis soruşturması nedir?
 • Adli kolluk nedir?
 • Mobese nedir?
 • TBMM neden Ankara’da açıldı.
 • Bekçinin görevleri neler?

You cannot copy content of this page