Rapor Vs Tutanak

25.02.2021
Rapor Vs Tutanak

Raporu tek 1 kişi tutarken Tutanak en az 2 kişi ile tutulur.

Basit bir tabir ile herhangi bir konuyu ya da sorun üzerine yapılan inceleme ile ilgili durumu ve sonucu belirtmek üzere yazılan yazılara Rapor denir . Rapor hazırlanırken tüm kaynaklardan yararlanılmalı ve yararlanılan kaynaklar raporda belirtilmelidir

Tutanak ise bir durumu anlatan ve ilgililerce imzalanmış yazılı belgelere denir. Araştırma tutağı- Kaza tutanağı – Arama Tutanağı gibi örnekleri vardır.

You cannot copy content of this page