Rapor vs Tutanak ? Rapor nasıl tutulur?

Rapor, hazırlandığı konuda eğitimli olan bir kimse tarafından araştırılıp sonuç ve nedenlerinin ortaya konmasına denir. Bir çalışmanın rapor olarak kabul edilmesi için kesin ve bilimsel verilere dayandırılması gerekir. Raporlar, hazırlayan kişinin mesleki alanlarına göre adlandırılır.

Genel olarak Herhangi bir konu ya da sorun üzerine yapılan inceleme ile ilgili durumu ve sonucu belirtmek üzere yazılan yazılara rapor denir. Raporlar; polis raporu, doktor raporu, mühendis raporu, hava raporu, bilirkişi raporu, deney raporu, hakem raporu gibi çeşitli olabilir. Yazılı kompozisyon çalışmalarında; olaylar, deneyler, filmler, kitaplar veya meraklı konular üzerine raporlar yazılabilir.

Biz kısaca polislerin tuttuğu rapora değinelim, öncelikle raporu tek personel tutar.Rapor herhangi bir olay, konu ya da yapılan iş ve işlemler hakkında ilgili makama bilgi vermek maksadıyla yazılan yazıdır. Polis merkezinde görevli bir personel herhangi bir arızadan dolayı raporu tutar.

Rapor ve tutanak arasındaki farklar:
  • Rapor yapılan bir araştırmanın sonucunda tutulur.
  • Tutanak, yapılan bir işlemdeki hataları bildiren resmi belgedir.
  • Rapor, araştırma ile ilgili her alanda kullanılabilir.
  • Tutanak, mahkeme ve benzeri yerlerde kullanılır.

RAPOR NEDİR, TUTANAK NEDİR

Rapor, “araştırılması, incelenmesi gereken ya da istenilen bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucunu, konuyla ilgili düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı.” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca diğer bir anlamı da “bir konuda, durumla ilgili bir rapor almak. ” olacaktır. Kolluk idari bir işle ilgili Rapor tutar. araç arızası,klima bozulması, pcc arızası gibi.

Tutanak, “mahkeme ve benzeri yerlerde, söylenenlerin yazıya geçirilmesi. ” anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı da “meclis ve benzeri yerlerde, konuşmacıların söylediklerinin olduğu gibi yazıyla saptanması.” olur. Kolluk adli bir olay ile ilgili tutanak düzenler.

Rapor 1 kişi tarafından tutulur tutanak en az 2 kişi tarafından tutulur.

Basit Bir Örnek verecek olursak.

Başlık: Polis Merkezi Amirliğine (Rapor)

Nöbet kulübesinde Kullanmış olduğumuz simens marka klima 1.02.2020 tarihinde saat 19.45 sıralarında kendiliğinden kapandı ve açılmaya çalışıldığında açılmamış olup arızalandığı tarafımca tespit edilmiştir.

Bu rapor tarafımca düzenlenip imza altına alınmıştır. 01.02.2020 saat 19.55

İsim soyisim imza

Yukarıdaki basit bir örnek. Sonunu cihazin tamir edilmesi husunun arz ederim şeklinde de bitirebiliriz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın