Polisler IP adresini nasıl bulunur? Savcılık IP adresini kaç günde tespit eder?

26.10.2023

Soruşturma ile ilgili İlk olarak nereye veya kime ait olduğu bilinmeyen bir IP numarası için WHOiS sorgulaması yapılmalıdır. Sorgudan sonra söz konusu IP adresinin kullanıcılara tahsis işlemlerini gerçekleştiren organizasyona yani servis sağlayıcıya ulaşılmış olur. Yani bir IP adresinin hangi ülkeden, hangi şehirden bağlandığı yukarıdaki gibi basit bir işlemle tespit edilebilir. Ancak daha spesifik, karışık bir tespit isteniyorsa, yani o IP numarasının kim tarafından kullanıldığının tespiti isteniyorsa, bu bilgi biraz daha uğraşlıdır.

İlk olarak Servis sağlayıcıdan ilgili IP numarasının kime ait olduğu sorulmalıdır. Ancak sadece IP numarası yetmez. Söz konusu IP numarasının belirli bir gün ve saatteki bilgileri belirtilmek zorundadır. Çünkü bir IP numarası dönüşümlü olarak yüzlerce kullanıcı tarafından kullanılmış olabilir ve belirli bir gün ve saat aralığı verilmez ise doğru sonuca ulaşmak mümkün olamayabilir.

Söz konusu sağlayıcıdan, ilgili tarih ve saatte Söz konusu IP adresinin kime tahsis edildiği öğrenilir, Tabi ki ülkeler arası saat farkı da göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla nereden bağlantı yapıldığı ve bağlantı yapan abonenin bilgilerine ulaşılabilir. Bir ev bağlantısı ise genelde kişiye de ulaşılır. Ancak okul, kütüphane, kafe vb çok sayıda kişinin aynı internet hattını kullandığı yerlerde belirli bir kişiye doğrudan ulaşmak çoğu zaman mümkün olmaz.

Örnek olarak bazı servis sağlayıcıları ve bilgileri:

SUPERONLINE Ulus. Elekt. Bil. Ha. Hiz. A.Ş.
Yıldız cad. No:46 Polat İş Merkezi 80690 Beşiktaş-İSTANBUL
+90212 3100000 +90212 3100008
www.superonline.com
www.superonline.net

DOĞAN İletişim Elektronik Servis Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.
Hürriyet Medya Towers Kat:8 Güneşli-İSTANBUL
+90212 6770000 +90212 6770592
www.e-kolay.net

GARANTİ Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.
Evren Mah. Koçman Cad. No:22A-Blok
Güneşli Bağcılar-İSTANBUL
+90212 4783535 +90212 6570404 +90212 65704 73
www.garantiteknoloji.com.tr

İnternet Ortamında İşlenen Suçlarda Uluslararası Ceza İstinabe İşlemleri

GENEL BİLGİLER :
Google, Yahoo, Facebook, Skype, Hotmail,Twitter,Youtube gibi internet ortamında yaygın olarak kullanılan yer sağlayıcı firmaların merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır. Ülkemizde sanal ortamda işlenen suçların büyük çoğunluğu anılan yer sağlayıcılara ait internet siteleri kullanılarak işlenmektedir ve bu suçların soruşturulması için gerekli olan trafik bilgileri ceza istinabe yoluyla ABD adli makamlarından istenilmektedir.

Gerek sanal ortamda işlenen suçların karmaşık yapısı ve gerekse ABD’nin farklı bir hukuk sistemine (Anglo Sakson) tabi olması, bu konuya ilişkin ceza istinabe taleplerinin bazı niteliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için uygulamada karşılaşılan sorunlardan yola çıkarak, derlenen bilgiler aşağıda paylaşılmıştır. Sanal ortamda işlenen suçların dinamik yapısı nedeniyle web sayfamızda verilen bilgiler belli aralıklarla güncellenecektir.

Suça ilişkin IP / trafik bilgilerine yasal erişim süresi :

ABD merkezli Facebook, Google, Twitter vb. yer sağlayıcı firmaların IP /trafik bilgisi saklama süreleri : 

Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerlerdir. IP bilgileri, trafik bilgisinin bir türüdür.

Türkiye’de yer alan erişim sağlayıcıların trafik bilgisini saklama süreleri : 
5651 sayılı İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun, erişim sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 6. maddesinin 1. fıkrasında, erişim sağlayıcının sağladığı hizmetlere ilişkin olarak trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Yine bu Kanuna dayanarak hazırlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 / b maddesi erişim sağlayıcıyı trafik bilgisini 1 yıl saklamakla yükümlü tutmaktadır. Görüldüğü gibi anılan yönetmelikle getirilen sınırlama nedeniyle erişim sağlayıcılar IP kayıtlarını da kapsayan trafik bilgilerini 1 yıl muhafaza etmekte, suç tarihinden itibaren 1 yıldan fazla süre geçmişse bu bilgileri verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), trafik kayıtlarını 5 yıl süre ile muhafaza etmekte ve adli makamlarca bu süre içinde yapılan talepleri yerine getirmektedir.

You cannot copy content of this page