Kuru sıkı ile Ateş Etmek Suç mu? Kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmenin cezası 2023

26.10.2023

Kuru sıkı ile Ateş Etmek Suç mu? Kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmenin cezası 2023

5237 Sayılı TCK’nın 170. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde düzenlenen silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun oluşabilmesi için eylemin, kişilerde korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda gerçekleşmesi yeterli olmayıp, eylemde kullanılan silahın da aynı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde tanımlanan ateşli silahlardan olması, diğer bir anlatımla fonksiyonu itibarıyla ateş etmeye elverişli gerçek bir silah olması gerektiği, kuru sıkı tabir edilen gaz tabancaları, özellikleri gereği bu suç açısından silah sayılamayacaklarından bu nitelikteki tabancayla ateş edilmesinin 5326 Sayılı Kabahatler Yasasının 36. maddesinin 1. fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.(CGK-K.2011/182).

Kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmenin cezası 2023

Açıkça görüldüğü üzere, Yargıtay kurusıkı tabancayı silah vasfında görmemiş, davaya konu olan olayı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ”GÜRÜLTÜ” başlıklı 36. Madde kapsamında değerlendirilmiştir. 36. Madde’ye göre kurusıkı tabanca ile havaya ateş edene 290 TL idari para cezası verilir.

You cannot copy content of this page