Danıştay kararı emsal teşkil eder mi? Hangi mahkeme kararları emsal olur?

Emsal karar, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının, benzer bir hukuki uyuşmazlıkta uygulanabilmesine denir.

10.10.2023
Danıştay kararı emsal teşkil eder mi? Hangi mahkeme kararları emsal olur?

Danıştay kararı emsal teşkil eder mi? Hangi mahkeme kararları emsal olur?

Bilindiği üzere Emsal karar, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının, benzer bir hukuki uyuşmazlıkta uygulanabilmesine denir. Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay kararları, Danıştay kararları gibi yüksek yargı kararlarının emsal olma özelliği yüksektir. Fakat her karar emsal karar değildir. Genel düzenleyici işlemlerin (yönetmelik, yönerge, kılavuz, tebliğ gibi) yürütmesinin durdurulması veya iptaline yönelik davalar ise Danıştay’da açılmaktadır. İlk mahkeme olarak Danıştay’a açılan davalarda, temyiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bazen Danıştay daireleri arasında görüş aylığı olabilmekte ve bu halde Danıştay’ın tüm daireleri ortak bir karar vermektedir. Bu ortak karara İçtihadı Bileştirme Kurul Kararı denmektedir.

SONUÇ OLARAK: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul kararları (İDDK) ise hukuki anlamda, hakimlerin uyması gereken zorunlu kararlardan olmamakla birlikte, Danıştay’ın en üst organlarından birisi tarafından alındığı için, neredeyse İçtihadı Birleştirme Kurul kararı niteliğindedir. Yasada yazmamış olsa da, Danıştay İDDK kararlarına, hakimler genelde dikkat göstermektedir.

İnternetten Emsal Karar Arama nasıl yapılır?

İlgili dairelerce emsal kabul edilerek sisteme dâhil edilen kararlar arasında; ‘’Doküman içeriğine’’, ‘’Daire’’, ‘’Dairenin esas numarasına’’, ‘’Dairenin karar numarasına’’, ‘’Dairenin karar tarihine’’, ‘’ilgili kavramlara’’ ve ‘’ilgili mevzuat’’  alanlarından en az birisine bilgi girilir ve ‘Ara’ düğmesine basılarak arama yapılır. Arama neticesinde ekranın alt tarafında görüntülenen sonuçlardan istenilen karar üzerine tıklanarak tüm karar metnine erişilebilir. Daha belirgin ölçütlerle arama yaparak emsal kararlara ulaşmak için ‘’Detaylı Arama’’ düğmesine basılarak açılan ekran kullanılır.

You cannot copy content of this page