Muhyiddin Abdal kimdir? Muhyiddin Abdal nereli ve kaç yaşında?

19.03.2023

Muhyiddin Abdal kimdir? Muhyiddin Abdal nereli ve kaç yaşında?

Aslen Aydınlı olan ancak daha sonra Edirne ve Bulgaristan’a yerleşen Muhyiddin Abdal, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yaşamış bir tekke şairdir.

Hayatı ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden, doğum tarihi, ölüm tarihi ve yaşamına dair detaylar yok denecek kadar azdır. Mezarı ve türbesi ise Edirne’ye bağlı olan Lalapaşa ilçesinin Vaysal ve Hacıdânişment köyleri arasında bir yer olan Muhittin Baba Tepesi’nde bulunur.

Alevi-Bektaşilik mezhebinden olan şairin şiirlerinde ve tasavvuf anlayışında bunun etkisine rastlamak mümkündür. Sözlü edebiyat ürünlerinin en nadide eserlerinden olan Muhyiddin Abdal şiirleri, “Muhyiddîn Abdal Dîvânı”nda bir araya getirilmiştir. Kendi döneminin en önemli Kalenderî Bektaşî şairlerinden biri olarak anılır.

Hurufi anlayışa bağlı kalarak hece vezni ile yazdığı şiirleri vardır. Onun eserlerinde Balım Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli ve Otman Baba gibi mutasavvıflardan etkilendiği görülür.

You cannot copy content of this page