6284 nedir? 6284 sayılı kanun nedir? Kimleri kapsar?

11.03.2023
6284 nedir? 6284 sayılı kanun nedir? Kimleri kapsar?

6284 nedir? 6284 sayılı kanun nedir? Kimleri kapsar?

Yasanın amacı, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile alınacak tedbirler olarak açıklanmıştır.

6284 Sayılı Kanun başlığında her ne kadar sadece “aile bireylerine ve kadına yönelik” şiddete karşı bir koruma düzenlenmiş gibi görünse de kanun içeriğine bakıldığında toplumun her kesiminin koruma altına alındığı anlaşılmaktadır. 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi Erkek için de uygulanabilir.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012’de kabul edilen ve 20 Mart 2012’de T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan yasadır.

(1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Buna göre, 6284 sayılı Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen kimse, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacaktır.

You cannot copy content of this page