Abdurrahman Çelebi kimdir? Adamın olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler ne demek?

04.12.2022

Abdurrahman Çelebi kimdir? Adamın olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler ne demek?

Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi (1456, Amasya-1516, İstanbul), I. Selim devrinde Rumeli Kazaskeri olmuş Türk devlet adamı ve şairidir. Amasya’da inşa edilen Yakut Paşa zaviyesinin ikinci şeyhi olan dedesi Şemseddin Müeyyed Çelebi’nin adından dolayı Müeyyedzade lakabıyla bilinir.

Babası Ali Çelebi 1454’te beri , Amasya’ya vali olarak gönderilen Şehzade Bayezid’in nişancıliğını yapıyordu. Şehzade Bayezid ile Abdurrahman Çelebi kısa süre sonra dost oldu.

II. Mehmet, Müeyyedzade’nin şehzadeyi afyona alıştırdığına dair bilgiler alınca, Müeyyedzade hakkında idam fermanı verdi. Babasından özür dileyen Müeyyedzade, önce Memluklular elinde olan Halep’e ve sonra da Şiraz’a kaçtı ve Celalüddin-i Divani’nin öğrencisi oldu. Bayezid’in sultan olmasından sonra 1483 yılında İstanbul’a geldi.

İlk olarak Kalenderhane Medresesi, bir süre sonra da Sahn-ı Seman’da müderrisliğe atandı. 1494 yılında terfi ettirilerek Edirne kadısı oldu. 1501’de Anadolu Kazaskeri oldu.

1511’de Şehzade Selim’in tarafını tutan yeniçerilerle Şehzade Ahmed taraftarları arasında çıkan bir yeniçeri ayaklanmasında evi yağmalandı ve bu olay sonrası emekliye ayrıldı. Ancak I. Selim’in 1512 yılında tahta çıkmasıyla önce Karaferye kadısı, ertesi sene de Rumeli Kazaskerliği’ne getirildi.

Hayatındaki son büyük olay 1514 yılında Şah İsmail’e karşı gerçekleşen Çaldıran Muharebesi’ne katılması oldu.

Sefer sonrası görevinden ayrıldı ve iki yıl sonra İstanbul’da hayatını kaybetti.

Bir şeyin çok değerlisi ele geçmezse az değerlisi önem kazanır anlamında kullanılan çok sevdiğim bir sözdür. Eğer herhangi bir şeyin değerlisi yok ise, ondan daha küçük bir durum itibar kazanır. Bu atasözü içerisinde koyun keçiden daha değerli olduğu için, koyunun olmadığı durumlarda keçi daha değerli hale gelir.

You cannot copy content of this page