Çöl Kaplanı kimdir? Ömer Fahreddin Türkkan Ayşe Sıdıka Hanımefendi

07.11.2022

Çöl Kaplanı kimdir? Ömer Fahreddin Türkkan Ayşe Sıdıka Hanımefendi

Ömer Fahreddin Türkkan (1868, Rusçuk – 22 Kasım 1948, Eskişehir yakınları), Türk asker ve diplomat. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı’nda zor şartlar altında Medine’de yönettiği iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile tanınmaktadır.

Asıl adı Ömer olan, Soyadı Kanunu’ndan sonra Türkkan soyadını alan Fahreddin Paşa, 93 Harbi’nden sonra ailesiyle İstanbul’a geldi, 1888’de Harp Okulu’nu, 1891’de kurmay subayların yetiştirildiği okul olan Erkan-ı Harbiyye’yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı.

Balkan Savaşı sırasında görev aldığı Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne’nin geri alınmasında rol oynayan Fahreddin Paşa, Osmanlı Devleti 1914’te 1. Dünya Savaşı’na girdiği zaman miralay rütbesiyle 4. Ordu’ya bağlı 12. Kolordu kumandanı olarak Musul’da bulunuyordu.

Fahreddin Paşa, 25 Kasım 1914’te mirlivalığa terfi ettirildi.

26 Ocak 1915’te 12. Kolordu’daki görevinin yanı sıra 4. Ordu kumandan vekilliğine getirilen Fahreddin Paşa, aynı dönemde birçok Ermeni ayaklanmasını bastırdı.

You cannot copy content of this page