İlksen Tüzün kimdir? Nereli, kaç yaşında?

04.10.2022

İlksen Tüzün kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Serkan Tüzün’ün eşidir.

Serkan Tüzün kimdir? Serkan Tüzün nereli? Serkan Tüzün kaç yaşında? Ne iş yapar? Serkan Tüzün hakim

Serkan Tüzün Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Serkan Tüzün evli olduğu biliniyor.

Eşinin ismi İlksen Tüzün’dür.

Çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir.

Serkan Tüzün Kaç yaşında, nereli, eşi kimdir gibi sorulara yanıt henüz bulunamamıştır.

Serkan Tüzün kimdir? Serkan Tüzün nereli? Serkan Tüzün kaç yaşında? eşi kimdir?

Adalet bakanlığı web sitesinde Tetkik Hakimi olarak yer almaktadır.

Son yapılan Atamada Daire başkanı olarak atandığı bilinmektedir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye’deki hâkimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir idari birimdir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yargılama yetkisi bulunmadığından mahkeme statüsünde değildir.

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri; Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynakları politikasını hazırlamak.

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri; Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynakları politikasını hazırlamak.

Yargıtay tetkik hakimleri, daire başkanı tarafından kendisine verilen dosyaların ilk incelemelerini yapar. Dava dilekçesinden cevap layihalarına, Yargıtay‘a sunulan dilekçelerden karşı tarafların dilekçe ve sunulan delillerine kadar detayları inceler.

You cannot copy content of this page