Lomlar kimdir? Poşalar ne demek? Poşa ne demek Artvin, Bayburt?

12.08.2022

Lomlar kimdir? Poşalar ne demek? Poşa ne demek Artvin, Bayburt?

Lomlar veya Poşalar (Ermenice: Բոշա Poşa/Boşa, Gürcüce: ბოშა Boşa, Rusça: Боша Boša), Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve az da olsa Azerbaycan’da belli bölgelere dağılmış olan Hint-Aryan dillerinde ve içinde yoğun Ermenice kelimelerin de bulunduğu Lomca (Lomavren) konuşan 11. yüzyılda Hindistan’dan ayrılmış ve batıya doğru göç etmiş günümüzde Domlar, Dombalar ve Rom gibi gruplarla beraber çağdaş Rom halklarının etnolojik yapısını oluşturan bir halk.

Lomlar genelde tüm Roman halkları gibi bulundukları coğrafya ve ülkelerin dillerini konuşurlar. Günümüzde Ermenistan’da Lomca yani Lomavren dili belli bir düzeyde varlığını korumuș olmasına karşın, Türkiye’de yaşayan Poşalar sadece Lomca kelime haznesi ile Türkçe konuşurlar. Gürcistan’da Tiflis, Kutaisi, Ahılkelek ve Ahıska şehirlerinde, Ermenistan’da Erivan’ın ilçeleri olan (Kanaker-Zeytun, Nork-Maraş) ve Gümrü şehirlerinde yoğun olarak yaşarlar. Türkiye’de ise Artvin, Erzurum, Sivas, Ardahan, Erzincan gibi Kuzey Doğu Anadolu illeri Lom nüfusun ağırlıklı olarak yaşadıkları şehirlerin başında gelir.

Anadolu’da kendini Poşa olarak adlandıran grup göç hareketlerinde Batı’ya gitmemiş Anadolu’da kalmıştır. Çoğunlukla Batı Ermenicesinin yerel varyantını konuştukları görülür. Lomavren diline ait birkaç sözcük vardır.

Kaynak: Wikipedia.org

You cannot copy content of this page