Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu olan kişi kimdir?

18.07.2022
Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu olan kişi kimdir?

Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu olan kişi kimdir?

Sınıf öğretmeni: Öğrencilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu kişilerdir. Her öğretmen bir sınıftan sorumludur ve o sınıfın sınıf öğretmeni olur. Bizim de sınıfımızın bir öğretmeni vardır ve herhangi bir ihtiyacımız olduğunda ona söyleriz.

Öğrenci İşleri Birimi Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.

İdari Hizmetler Birimi

İç hizmetlerde görevli personelinin sevk ve idaresi ile denetiminden sorumludur. İzin takiplerini yapar. Nöbet hizmetlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Okulumuzda kullanılan çeşitli malzeme, demirbaş ve mobilyaların onarımı ve temizliği, sivil savunma, güvenlik hizmetleri ve okul taşıtlarının bakım ve onarımı ile ilgili tedbirlerin alınması gibi önemli hizmetlerin aksatılmadan ve sürdürülebilir kaliteyle verilmesinden sorumludur.

Öğrenci İşleri Birimi

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır. Yöneticilerimizin kurum içi ve dışından kişi ve çalışanlarla yapacağı görüşmeleri planlar, konuklara randevu verir.

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası, (2) Müdür odası. (3) Müdür yardımcısı odası.

a) Okul Öncesi eğitim kurumlarında;

  • Oyun odası,
  • Uyku odası (ana okullarında isteğe bağlı),
  • Yemek odası,
  • Doktor bölümü sağlık odası,
  • Mutfak,
  • Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,
  • Oyun bahçesi,
  • Hizmetli odası,

You cannot copy content of this page