Fuhuş suçu cezası, fuhuş suçu cezası nedir?

13.07.2022
Fuhuş suçu cezası, fuhuş suçu cezası nedir?

Fuhuşa Teşvik Ve Aracılık Etme Suçu. Genel Ahlaka Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş olan fuhuş, toplumun ar ve haya duygusunu tehdit ettiği gerekçesiyle suç olarak düzenlenmiştir. Bir kimsenin para karşılığında bir kimse ile cinsel ilişkiye girmesi olarak nitelendirilen fuhuş suç olarak görülmektedir.

Adli para cezası, 1 yıl veya 1 yıl altında olan hapis cezalarının paraya çevrilmesidir. Ancak fuhuş suçunun cezai yaptırımı gereği adli para cezasına hükmedilmesi mümkün değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (hagb) 2 yıl veya altında olan cezalarda verilmektedir.

Fuhuş suçu, TCK md.227’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup madde gerekçesinde suç ile korunmak istenen hukuki değerin toplumun ar ve haya duygusu olduğu açıklanmıştır. Fuhuş, bir kimsenin para karşılığında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Kişinin fuhuş yapması 5237 sayılı TCK’da suç olarak düzenlenmemiştir.

Basit Fuhuş Suçunun Cezası: Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/2).

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Fuhuş Suçunun Cezası: Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin İşlediği Fuhuş Suçunun Cezası: Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK 227/5).

Örgütlü Fuhuş Suçunun Cezası: Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK 227/7).

Fuhuş suçunun temel şeklinin seçimlik hareketleri şunlardır:

  • Fuhşa teşvik etmek: Fuhşa teşvik suçu, Fuhuş yapma niyetinde olmayan kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılması ile meydana gelir. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının fuhşa teşvik sayılır.
  • Fuhşun yolunu kolaylaştırmak: Fuhşu kolaylaştırma suçu, fuhuş yapmak isteyen kişiye fuhşa atılması için her türlü imkan sağlanması veya fuhuş arayan kişiye fuhuş için imkan sağlanması ile oluşur.
  • Fuhuş için aracılık etmek: Fuhuş için aracılık etme suçu, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelmesinin sağlanması ile oluşur.
  • Fuhuş için Yer Temin Etme Suçu: Yer temin etme suçu, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelecekleri yerin/mekanın temin edilmesi ile oluşur.

You cannot copy content of this page