Meskun Mahalde Ateş Etmek ve Cezası ?

30.12.2021
Meskun Mahalde Ateş Etmek ve Cezası ?

Öncelikle “Meskûn mahalde silâh atmak” suçu, Türk Ceza Kanununun “Kabahatler” başlıklı üçüncü kitabının 551 inci maddesinde yeralmakta ve bu suçu işleyenlerin elli liraya kadar hafif para cezası ile vak’anın şiddetine göre otuz güne kadar hafif hapis cezasına mahkûm olacakları hükme bağlanmaktadır.

Meskun mahal nedir? Kişilerin toplu halde yaşadıkları ve su, elektrik, yol ve kanalizasyon gibi hizmetleri aldıkları alana verilen addır. Yerleşim yeninin 500 metre çevresi de meskun mahal olarak kabul edilmektedir. Konuttan başlayarak, mesken, mezra, köy kasaba, ilçe, il gibi sınırların büyümesi durumudur.

Meskun mahalde silahla havaya ateş edilmesi, toplumun genel güvenliğini tehlikeye atan bir davranış olarak bu suç tipini ihlal etmektedir. Yani Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu oluşur.

TCK Madde 170

(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

You cannot copy content of this page