Yakalama Nedir ? İfade alma Nedir?

26.10.2021

YAKALAMA ve İFADE ALMA:

CMK md.90:Herkes yakalama yapabilir ve kolluk yakalayabilir.Ancak kolluk yakalama emrine göre ek yetkisi vardır.

Yakalanana kişiye kanuni hakları bildirirlir.

Yakalanan kişiye kanuni hakları bildirildikten sonra sorulan her soru İFADE ALMAktır.

İfade alma CMK 147 maddede yer alır.
Yakalanan kişinin;
1.Kimliği saptanır.
2.Suç anlatılır.
3.Müdafii alma hakkı hatırlatılır.
4.Susma hakkı bildirilir.
5.İfade alınmaya başlanır.

CMK 148:Müdafii hazır bulunmadan kollukça alınan ifade mahkeme huzurunda tekrarlanmadıkça hükme esas teşkil etmez.Yani kişi mahkeme huzurunda ifadeyi reddederse ifade hukuken geçerli olmaz.

Kolluk aynı olayla ilgi yalnızca bir kez ifade alabilr.İkinci ifade ancak savcı tarafından alınabilir.

İFADE ALMADA MÜDAFİİN ROLÜ:
CMK 149:Soruşturmanın ve kovuşturmanın her aşamasında bir ya da birden çok(en fazla 3)müdafiinden yararlanılır ve sanığın bu hakkı engellenemez.

CMK:150:Müdafii ya sanık seçer ya da baro tarafından görevlendirilir.

CMK 151:Suçta terör şüphesi varsa ve müdafiin sanığa bu konuda yardımcı olduğu tespit edilip soruştırma açılırsa müdafii görevden men edilebilr.

CMK 154:Şüpheli veya sanık vekaletname aranmaksızın müdafii ile her zaman görüşebilir.Fakat şüpheli terör şüphelisi ise ve örgütüne avukatı aracılığıyla emirler gönderiyor ise avukat o görevden men edilir.

Şüpheli yakalandığında Avukat görüşme yapmadan önce ;
1.Şüphelinin hangi suçtan yakalandığını öğrenecek…
2.Nezarethane sorumlusuna kendisini tanıtacak…
3.Nezarethane defterini inceleyecek.Bu defterde şüphelinin kimlik bilgileri,göz altına laınmasında esas bilgiler,suç yeri,suç tarihi,kim taraından yakalandığı,yakalanma saati(gözaltı süresinden ne kadar saat sonra avukat çağırılmış,geç ise ihlala olabilir),haber verilen yakını,haber verme saaati(yakalama saati ile haber verme saati karşılaştırırlır,geç ise ihlal olabilir.)yer almaktadır…

4.Nezarethane defterinde müdafiin ve şüphelinin imzası olması gerekir.şüpheliye hakları bildirilirken imzası alınır.

5.Nezarethane sorumlusu ile araştırmayı yürüten memurla olayla ilgili ayrıntılar görüşülür.

6.Delillerin neler olduğu öğrenilir.(CMK 153:Müdafii dosya içeriğini ve delilleri inceler.)

7.CMK 154 uyarınca şüpheli ile başkalarının duyamayacağı bir şekilde vekalet aranmaksızın görüşülür.Bu görüşmede;
-Şüpheliye kollukça hatırlatılan haklar tekrar hatırlatılır.Özellikle susma hakkı ve önemi hatırlatılır.Ancak sanığıa susma hakkını kullandığı takdirde tekrar konuşmaması gerektiği titizlikle vurgulanmalıdır.Zira susma hakkını kullanan sanık ileri aşamalarda lehe de olsa ifade verdiğinde bu durum kısmi susma olarak nitelendirilir ve kısmi susma aleyhe delil olarak kullanılır.Sanık yalnızca aktif pişamlıktan yararlanabileceği hallerde susma hakkından vazgeçip konuşabilir.
-Müdafii şüpheliye suç ve öngördüğü cezalar hakkında açıklama yapmalıdır.
-Nezarethane defterinden öğrenilen bilgiler şüpheli ile paylaşılır.Eğer dosyadaki bilgilerin şüpheli tarafından öğrenilmesi sakıncalı ise,müdafiin dosya incelemesine hakim tarafından mahkeme kararıyla sınır getirilebilr.
-Şüpheli ile isnad edilen fiil hakkında görüşme yapmaya başlanır.
-Görüşme sonunda şüpheli konuşma veya susma yönünde bir karar vermelidir.

You cannot copy content of this page