Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın İlk 3 Maddesi Nedir ? İlk 3 Madde Değişebilir Mi ?

14.10.2021

20 Ocak 1921 yılında kabul edilen ve 23 maddeden oluşan Teşkilat-ı Esasiye, Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası kabul edilir. 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 20 Nisan 1924 tarihinde, kanun numarası 491 olan anayasa kabul edildi. 9 Kasım 1982 tarihinde yayımlanan anayasa ise halen yürürlüktedir. 

1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.

Saltanat rejimi ile yönetilen Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasının ardından ülkemiz Rusya, İngiltere, Fransa ve Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Yaklaşık 3 yıl süren Kurtuluş Savaşının ardından işgalci güçler geri püskürtülmüş ve Türkiye bağımsızlığına kavuşmuştur.

23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi açıldı. 1923 yılında ise Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, saltanat rejiminden farklı olarak, halka seçme ve seçilme hakkı veren, demokratik bir rejimdir.

2- ”Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

1982 anayasasının ikinci maddesinde ise Türkiye Cumhuriyetinin hem laik hem de demokratik bir ülke olduğu yazılıdır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı ülkemizde kimse inançlarından ve düşüncelerinden ötürü yargılanamaz. Herkes yargı önünde eşittir.
3- ”Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.”

Anayasanın İlk 3 Maddesi Değiştirilebilir mi?

Anayasamızın ilk 3 maddesi, 4. madde tarafından koruma altına alınmıştır. 4. maddede cumhuriyet rejiminin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtilir.

You cannot copy content of this page