Anayasa Hakkında Genel Bilgiler

14.10.2021

Anayasada Kaç Madde Var ?

Anayasada 7 kısım, 177 madde ve 16 geçici madde bulunmaktadır.

Anayasanın 36 maddesi nedir kısaca?


Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ifadesi anayasanın kaçıncı maddesinde yer alır?


1982 Anayasasında doğrudan sosyal güvenlik haklarıyla ilgili; 60., 61. ve 62. maddeler yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Hakkı ile ilgili olarak; Madde 60’da “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Anayasanın 169 maddesi nedir?


Anayasasının 169. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Yanan ormanların yerinde yeni ormanlar yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz” düzenlemesi yer almaktadır.

Anayasanın 61 maddesi nedir?


Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

Temel hak ve özgürlükler nelerdir?


ANAYASAL HAKLARIMIZ
Yaşama hakkı
Kişi dokunulmazlığı
Kişi hürriyeti ve güvenliği.
Özel hayatın gizliliği ve korunması
Yerleşme ve seyahat hürriyeti.
Din ve vicdan hürriyeti.
Düşünce ve kanaat hürriyeti.
Bilim ve sanat hürriyeti.

Anayasanın 4 maddesi değiştirilebilir mi?


Başkenti Ankara’dır. MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

You cannot copy content of this page